Причините за възникване на рак (т.нар. канцерогенни вещества или канцерогени; на латински: cancer morbus – рак, на гръцки: genes – раждане) е понятие, което се отнася до факторите, които насърчават развитието на рак при хората или животните. Канцерогенността може да се изразява или чрез директното предизвикване на ракови образувания или чрез обуславяне възникването на условия, които позволяват да се развива такъв, поради генетична заложеност или дестабилизация поради нарушаване на метаболитните процеси в клетката. Приема се предположението, че съществуват три групи от канцерогени (канцерогенни вещества): химикали, вируси и физически фактори.

Познати канцерогенни вещества

редактиране