Нитратите (NO3-) са соли на азотната киселина (HNO3).

Обикновено са бели или безцветни прахообразни, кристални вещества, които добре се разтварят във вода.

Нитратите широко се използват в много отрасли от стопанската дейност на човека:

  • като евтини и високоефективни торове в селското стопанство;
  • като оцветители и консерванти в хранително-вкусовата промишленост;
  • за производството на бои, лекарства, пластмаси, стъкло, експлозиви и др.

След като попаднат в храносмилателната система на човека, нитратите се метаболизират до канцерогенни нитрозамини. Това налага осигуряването на непрекъснат стриктен контрол върху съдържанието на нитрати в хранителните продукти.