Отваря главното меню

Карта (пояснение)

Уикимедия пояснителна страница

Карта (на гръцки: χάρτης, "хартия") основно означава твърд картон или изделие от него. По-общо думата се използва, за да означи малки плоски вещи, основно от твърда хартия, картон, пластмаса или друг подходящ материал. В частност това са:

Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.