Снимка на мъже в стари носии на кехаи от с. Чокманово, Смолянско. Източник: ДА „Архиви“

Кехая е родопски чорбаджия занимаващ се с овце (може да значи и селски глашатай [1]). Много често се добавя след личното име, например "Димчо Кехая".

Кехаите са били част от най-заможните хора в Родопите. По-бележити от тях са Мерджан Кехая от с. Върбово, Згуро Кехая от с. Широка Лъка и още мн. други.

В Османската империяРедактиране

В Османската империя кехаята е лице, натоварено с властта да настанява войници, държавни служители на обиколка и чуждестранни пътници. Понякога е българин и понякога е мюсюлманин.[2] По данни на Уолш от 1828 г. „във всички български села има само един турчин, който е субаши или губернатор; а кехаята е българин, който действа под неговите заповеди като негов лейтенант“. Субашията получава харача (еднакъв данък за всички лица) и другите данъци, а кехаята урежда всички останали въпроси в селото.[3]

ИзточнициРедактиране