Кехая (от турски: kâhya) или кетхуда[1] е длъжност, включваща управлението на някаква дейност въз основа на пълномощия от собственика или друго високопоставено лице.

Снимка на мъже в стари носии на кехаи от с. Чокманово, Смолянско. Източник: ДА „Архиви“

Може да обозначава управител на имение или чифлик, ръководител на еснаф или надзирател на работници, понякога и селски глашатай.[2][3] Наименованието често се използва за главен овчар или едър собственик на овце, като може да служи и за почетна титла, например на видни родопски чорбаджии, като Мерджан Кехая от Върбово или Згуро Кехая от Широка лъка.

Според непотвърдени от други източници данни, в Османската империя кехаята е лице, натоварено с властта да настанява войници, държавни служители на обиколка и чуждестранни пътници. Понякога е българин и понякога е мюсюлманин.[4] По данни на Уолш от 1828 година „във всички български села има само един турчин, който е субаши или губернатор; а кехаята е българин, който действа под неговите заповеди като негов лейтенант“. Субашията получава харача (еднакъв данък за всички лица) и другите данъци, а кехаята урежда всички останали въпроси в селото.[5]

Източници редактиране

  1. Трима радетели за мюсюлмано-християнско единение през XV век: Шейх Беддредин, Николай Кузански, Георги Трапезундски. Сборник на Васил Гюзелев / Издателство "Гутенберг", 2012 г. ISBN 9789546171344 / стр.249
  2. ibl.bas.bg
  3. ibl.bas.bg
  4. Лео, Мишел. България и нейният народ под османска власт: през погледа на англосаксонските пътешественици (1586 – 1878). София, ТАНГРА ТанНакРа, 2013. ISBN 9789543781065. OCLC 894636829. с. 97 – 106.
  5. Лео, Мишел. България и нейният народ под османска власт: през погледа на англосаксонските пътешественици (1586 – 1878). София, ТАНГРА ТанНакРа, 2013. ISBN 9789543781065. OCLC 894636829. с. 161 – 167.