Киос (на старогръцки: Kίος) е колония на Милет на южния бряг на Пропонтида, в малоазийска Мизия. Според легендата основател и епоним на града е спътник на Херакъл, който на връщане от Колхида спира на морския бряг недалеч от езерото Аскания и поставя основите на Киос.[1]

Монета от Киос от IV в. пр. Хр.

За Киос пишат Херодот, Ксенофонт и други древногръцки летописци през V и IV в. пр. Хр. По това време той е най-удобното пристанище за търговията от и за Фригия. През 499 г. пр. Хр. градът преживява завоеванието на персите. В края на III в. пр. Хр. е завладян от македонския цар Филип V, който го предоставя във владение на съюзника си – царя на Витиния Прусий. Прусий възстановява Киос и го нарича на себе си, но в следващите векове градът си връща старото име. Киос е споменат от Плиний през I в. сл. Хр. и от по-късни автори.[1]

Източници

редактиране
  1. а б Smith, William (ed.). Dictionary of Greek and Roman Geography. Т. I. Boston, Little, Brown and Co., 1854, с. 629. Посетен на 24.10.2020.