Съюз на комунистите на Македония

Съюзът на комунистите на Македония (на македонски: Сојуз на комунистите на Македонија, съкратено СКМ), до 1952 г. Комунистическа партия на Македония (на македонски: Комунистичка партија на Македонија, съкр. КПМ), е македонската секция на Съюза на комунистите на Югославия, управляващата партия в Социалистическа федеративна република Югославия.

Съюз на комунистите на Македония
Сојуз на комунистите на Македонија
АбревиатураСКМ, КПМ
Ръководител(и)колективно ръководство
Основана1943 г.
Разформирована20 април 1991 г.
Предшествана отПокраински комитет на Македония
Наследена отСоциалдемократически съюз на Македония
СедалищеСкопие
Идеологиятитовизъм
марксизъм-ленинизъм
комунизъм
македонизъм
Полит. позициялевица
Цветовечервено
Знаме на партията

През 1939 г. е сформиран Покрайненски комитет на Македония, който е областната комунистическа организация във Вардарска Македония. Комитетът води непостоянна политика и често влиза в противоречие със собствените си принципи. При създаването си през 1939 г. Комитетът е част от Югославската комунистическа партия. През 1941 година той преминава към Българска работническа партия под името Покрайненски комитет на работническата партия в Македония. По-късно същата година организацията повторно се връща към ЮКП.

През 1943 г. действащият дотогава предимно пробългарски Покрайненски комитет на Македония, активен основно в анексираната от България зона, бива разпуснат. Така на 19 март 1943 година в Тетово, което тогава попада в албанска територия, е основана Македонската комунистическа партия. Първият Централен комитет на партията е в следния състав: Лазар Колишевски (политически секретар), Мара Нацева (организационен секретар), Цветко Узуновски, Кузман Йосифовски - Питу, Страхил Гигов и Бане Андреев. Първият партиен конгрес се провежда през 1948 г. През април 1952 г. КПМ е преименувана на Съюз на комунистите на Македония (СКМ).

С промените в началото на 1990-те години в бивша Югославия и въвеждането на партийния плурализъм СКМ променя името си на СКМ – Партия за демократични промени (СКМ-ПДП) и под това наименование участва в първите многопартийни избори в Република Македония през 1990 г. Същевременно сменя своята комунистическа идеология със социалдемократическа. На конгреса през април 1991 г. СКМ-ПДП отново се преименува – този път на Социалдемократически съюз на Македония (СДСМ). Малка част от членовете на партията се отцепват, запазвайки комунистическите си идеология и име в СКМ-Партия за демократични промени.

Секретари

редактиране
 1. Лазар Колишевски (март 1943 – юли 1963)
 2. Кръсте Цървенковски (юли 1963 – март 1969)
 3. Ангел Чемерски (март 1969 – май 1982)
 4. Кръсте Марковски (май 1982 – 5 май 1984)
 5. Милан Панчевски (5 май 1984 – юни 1986)
 6. Яков Лазароски (юни 1986 – 1989)
 7. Петър Гошев (1989 – април 1991)

Конгреси

редактиране
 • Първи конгрес, 1948 година
 • Втори конгрес, 1953 година
 • Трети конгрес, 1959 година
 • Четвърти конгрес, 1963 година
 • Пети конгрес, 1968 година
 • Шести конгрес, 1974 година
 • Седми конгрес, 1978 година
 • Осми конгрес, 1982 година
 • Девети конгрес, 1986 година
 • Десети конгрес, 1989 година