Конструкция

Уикимедия пояснителна страница

Конструкция – съвкупност от взаимно свързани елементи, която изпълнява определена функция.

В зависимост от вида, елементите различават различни видове конструкции:

Видове конструкцииРедактиране

  1. техническа - изградени от техничеси елементи / напр. машина, механизъм, транзистор и др./
  2. езикова - изградена от езикови елементи / изречения, думи, препинателни знаци и др./
  3. музикална - изградена от музикални елементи / ноти и др./
  4. математическа - изградена от математически елементи / напр. математическа формула и др./
  5. логическа – изградена от логически елементи
  6. архитектурна – изградена от конструктивни елементи на сградата