Отваря главното меню
Централен купол с конхи в джамия

Конха (на лат. concha - мида) e полукръгла ниша, която в кръстокуполните (триконхални) византийски и романски църкви се намира на северната и южната стена на храма. Източната, третата много по-голяма конха в олтарното пространство се нарича апсида. Външно, конхите имат куполи и различни форми – полукръгла, тристранна, четиристранна, шестстранна и др.