Ксилонова киселина

химично съединение

Ксилоновата киселина е захарна киселина от групата на алдоновите киселини, която се може да се получи при умерено окисление на ксилоза (например с бром).

Ксилонова киселина
Обща информация
Наименование по IUPAC (2R,3S,4R)-2,3,4,5-
tetrahydroxypentanoic acid
Други имена Ликсонова киселина
Ксилонат
Молекулна формула C5H10O6
SMILES ?
3D структура тук
Моларна маса 166.13 g/mol
Външен вид
CAS номер 17828-56-7, (D/L)
[526-91-0], (D)
[4172-44-5], (L)
Свойства
Плътност и фаза
Разтворимост във вода
Точка на топене -
Точка на кипене
Освен където е обявено друго, данните са дадени за
материали в стандартно състояние (при 25 °C, 100 kPa)
Права и справки

Източници редактиране