Лаконска керамика

Лаконската керамика e регионален стил в древногръцкото грънчарство. Характеризира керамиката от Лакония, района около Спарта.

През 6 в. пр. Хр. лаконските вазописци усвояват чернофигурната техника. Изкуствоведи открояват почерка на няколко основни майстори от Спарта:[1]

 • Художника от Навкратис (the Naucratis Painter) – втора четвърт на 6 в. пр. Хр.
 • Художника на Бореадите (the Boreads Painter), известен още като Художника на Хефест (the Hephaistos Painter) – втора четвърт на 6 в. пр. Хр.
 • Художника на Аркесилай (the Arkesilas Painter), работил малко преди средата на века
 • Художника на лова (the Hunt Painter) – трета четвърт на 6 в. пр. Хр.
 • Художника на ездача (the Rider Painter) – трета четвърт на 6 в. пр. Хр.

През същия период (6 в.) лаконската керамика е изнасяна в Италия (Етрурия и Тарас, спартанска колония в Южна Италия), о-в Самос, и Северна Африка (Навкратис в Египет и Киренайка (Източна Либия)). [2][3]

Лаконска вазопис – чернофигурен стил
Сфинкс – Художника от Навкратис, ок. 570 г. пр. Хр. (Лувър Е664)  
Зевс и орел – Художника от Навкратис, ок. 560 г. пр. Хр. (Лувър Е668).  
Епонимна ваза на Художника на Аркесилай, ок. 565/560 г. пр. Хр. (Cabinet des Médailles 189).  
Лаконски кратер, 600 – 550 г. пр. Хр. (Мюнхен, Staatliche Antikensammlungen).  
Епонимна ваза на Художника на ездача, ок. 550 – 520 г. пр. Хр., Британски музей B1.  

БиблиографияРедактиране

 • Lane, E.A. 1934. Lakonian Vase Painting, Annual of the British School at Athens 34 (1933/34) с. 99 – 189.
 • Pipili, M. 1987. Laconian Iconography.
 • Pipili, M. 2017. Laconian pottery. In Powell, A. (ed.) A Companion to Sparta. Wiley-Blackwell.
 • Stibbe, C.M. 1972. Lakonische Vasenmaler des sechsten Jahrhunderts v.Chr. (Amsterdam).
 • Stibbe, C.M. 1994. Laconian Drinking Vessels and Other Open Shapes (Amsterdam).
 • Stibbe, C.M. 2004. Lakonische Vasenmaler des sechsten Jahrhunderts v. Chr. Supplement (Mainz).
 • Stibbe, C.M. 2004. Das andere Sparta, von Zabern, Mainz (Kulturgeschichte der antiken Welt Vol. 65), с. 163 – 203.

БележкиРедактиране

 1. Boardman, John. Early Greek Vase Painting: 11th-6th centuries BC. Thames and Hudson, 2003. ISBN 0-500-20309-1. с. 187 – 188.
 2. Boardman, John. Early Greek Vase Painting: 11th-6th centuries BC. Thames and Hudson, 2003. ISBN 0-500-20309-1. с. 185.
 3. Bergeron, Μ. Laconian pottery In: Villing et al. Naukratis: Greeks in Egypt. British Museum Online Research Catalogue