Лапидариум в Чаковцу, Северно Хърватско

Лапидариум (на латински: lapidarium) е място, където са подредени камъни с археологическо значение — статуи, каменни плочи с епиграфи, архитектурни детайли като колони, фризове и акротерии. Обикновено лапидариумите са разположени на открито в дворовете на археологическите и историческите музеи. В България открити лапидариуми има към много музеи. Някои от тях са:

ИзточнициРедактиране