Левченска река (Левка) е река в Южна БългарияОбласт Хасково, община Свиленград, ляв приток на река Марица. Дължината ѝ е 44 km. Отводнява част от югозападните склонове на Сакар планина.

Левченска река
(Левка)
42.0086° с. ш. 26.3044° и. д.
41.7167° с. ш. 26.2689° и. д.
Местоположение
– начало, – устие
Общи сведения
МестоположениеБългария
Област Хасково
Община Свиленград
Дължина44 km
Водосб. басейн144 km²
Начало
Мястона 2,6 km СЗ
от връх Вишеград
планината Сакар
Координати42°00′30.96″ с. ш. 26°18′15.84″ и. д. / 42.0086° с. ш. 26.3044° и. д.
Надм. височина730 m
Устие
Мястоляв приток на МарицаБяло (Егейско море)
Координати41°43′00.12″ с. ш. 26°16′08.04″ и. д. / 41.7167° с. ш. 26.2689° и. д.
Надм. височина44 m

Левченска река извира под името Карталдере на 730 m н.в. в Сакар планина, на 2,6 km северозападно от връх Вишеград (856 m, най-високата точка на планината). Тече в южна посока в тясна, на места проломна долина. След село Димитровче долината ѝ се разширява и става асиметрична със стръмни леви и полегати десни склонове. Влива отляво в река Марица на 44 m н.в., на 400 m югозападно от село Генералово, Община Свиленград.

Площта на водосборния басейн на реката е 144 km2, което представлява 0,27% от водосборния басейн на Марица, а границите на басейна ѝ са следните:

  • на запад – с водосборния басейн на Голяма река, ляв приток на Марица;
  • на изток – с водосборните басейни на реките Тунджаи Ченгенедере, леви притоци на Марица;

Основни притоци: Карандере, Кюйдере, Хасандере, Перидере, Лупца, Келенджика, Селска река (всичките леви).

Реката е с основно дъждовно подхранване, като максимумът е в периода декември-май.

Част от водите на реката, главно в долното течение се използват за напояване.

Вижте също

редактиране

Топографска карта

редактиране

Източници

редактиране
  • Мичев, Н и Ц. Михайлов, И. Вапцаров и Св. Кираджиев, Географски речник на България, София 1980 г., стр. 286.