Локална мрежа (на английски: Local Area Network, LAN) е вид малка компютърна мрежа, обслужваща компютри и други устройства (напр. мрежови принтери или скенери), свързани помежду си. За разлика от големите (международни) WAN мрежи, локалната мрежа се разполага обикновено в една сграда. В днешно време най-разпространени са технологиите на свързване Ethernet или Wi-Fi, за разлика от миналото, когато са били използвани предимно ARCNET, Token ring и др.

Компютърна мрежа

ФункцииРедактиране

Чрез локалната мрежа се осъществява:

  • Споделяне на информация между компютрите (sharing). Всеки потребител в мрежата може да получи достъп до всички или само до някои от устройствата, директориите или отделни файлове, в зависимост от това с какви права разполага (пълни права, само за четене и др.)
  • Свързване на приложения, които са инсталирани на различни компютри в мрежата, напр. програма, която работи на един компютър, би могла да използва помощни програми, които са инсталирани на друг компютър.
  • Автоматична синхронизация на файлове в цялата мрежа. Повечето мрежови софтуери предоставят възможност някои от файловете след обработка да бъдат обновени на всички компютри, където има техни копия.
  • Стрийминг на мултимедия.

Видове локални мрежиРедактиране

Според организациятаРедактиране

Според организацията на управлението локалните мрежи са два основни вида:

При мрежите „клиент-сървър“ един от компютрите има централна роля и се нарича сървър, а останалите се наричат клиенти. Те ползват услугите, осигурени от сървъра. Персоналните компютри, които са клиенти в мрежата, често се наричат работни станции.

При мрежите с равноправен достъп се позволява всеки компютър в мрежата да работи и като клиент, и като сървър. Този вид мрежи премахват нуждата от скъп сървър, но имат известни недостатъци. Споделените файлове са разпръснати из цялата мрежа, което затруднява тяхната защита. Администирането на мрежата като цяло е трудно, защото на всеки компютър трябва да се поддържа списък на потребителите.

Според топологиятаРедактиране

 
Мрежа тип „звезда“

Основните типове топологично структуриране са: звездовидно (star), token ring (токен ринг, букв. „маркеров кръг“) и шина (Bus). Топологичните деления се различават по начина на пренос на данни:

  • Най-разпространената мрежова структура която се използва днес е тип „звезда“. При нея всеки един компютър се свързва чрез кабел директно към комутатора – суич или рутер.
 
Мрежа тип „token ring“
  • При структурата token ring всеки компютър е свързан само с двата съседни, като така се получава затворен кръг. Информацията може да се движи само в една посока, като се задава централно, кой компютър може да предава данни в даден момент. Това се извършва чрез маркера (token), който представлява 3 битов сигнал и циркулира по кръга. Този вид мрежа е структурирана така, че когато даден компютър получил сигнала, той се активира и може да предава информация към съседния компютър. За да се активира съседния компютър, той първо трябва да изчака маркера, който фактически определя кой компютър да ползва комуникационния канал.
  • Най-старият вид е топологията тип – шина. При нея всички компютри са свързани с един кабел. Тъй като мрежата има начало и край, трябва да се добави терминатор в двата края на мрежата. Терминаторът предпазва линията от т.нар. „отскачане на сигнала“. Ако липсва терминатор сигналът, достигайки до края на линията, отскача и се връща обратно, което пречи на останалите изпратени сигнали. При тази система всеки компютър изпраща своите съобщения едновременно към всички останали, а компютърът получател приема само пакетите, които са адресирани до него. Всички останали биват игнорирани. Ако няколко компютъра се опитат да предават данни по едно и също време се получава колизия (сблъсък) на пакетите.

Според йерархиятаРедактиране

Йерархичното деление е основно на два типа: работна група (Workgroup) и домейн (Domain). При работната група всички компютри са равнопоставени, докато в домейна йерархичната структура е пирамидална.

Вижте същоРедактиране