Локомотиви БДЖ серия 01.00

Това е най-многобройната серия бързоходни парни локомотиви в историята на БДЖ. С първите три единици от нея, през 1930 г. се поставя началото на новото конструктивно оформление, възприето в БДЖ. Серията е попълвана и завършена до края на 1935 г. от пет различни локомотивни фабрики – три германски, една полска и една швейцарска. Въпреки това отделните доставки нямат съществени различия в устройството, защото са строени по една и съща конструктивна документация.

Локомотив 01.00
ПроизводителHanomag – Хановер, Chrzanow – Полша, Borsig – Берлин, Henshel – Касел, SLM Winterthur – Швейцария
Производство1930 – 1935
Междурелсие1435 mm
ПредназначениеБързоходен
Колоосна формула1'D1' h2 / 1-4-1
Период на експлоатациядо 1979 г.
Запазени локомотиви01.05-01.08, 01.13-01.15 и 01.22-01.23
Спецификации
Ширина3200 mm
Височина4580 mm
Макс. скорост90 km/h
Дължина с тендера22 400 mm
Общо тегло164 600 kg
Натоварване на ос16 т t
Диаметър на водещата колоос850 mm
Диаметър на задвижващите колооси1650 mm
Налягане на парата в котела16 kg.f/m2
Скарна повърхност4,87 m2
Обща нагревна повърхност224,1 m2
ПаропрегревателШмидт-Вагнер
Парна машинацвилинг
Брой цилиндри2
Диаметър на цилиндрите640 m
Пароразпределителен механизъмВальсхарт
Ход на буталото700 m
Тендер
Дължина на тендера10 m
Служебно тегло68 kg
Тегло на празен тендер65,3 kg
Воден запас28 m3
Вид горивовъглища
Запас гориво10 kg

Експлоатационни и фабрични данни за локомотивите серия 01.00[1]

редактиране
Експлоатационен номер Фабрика фабр. №/
година
Бележки
от 1930 г. от 1936 г.
8.002 01.01 Ханомаг – Хановер 10678/1930 Бракуван 1994 г.
8.003 01.02 10679/1930 Бракуван 1993 г.
8.004 01.03 10680/1930 Бракуван 1993 г.
8.005 01.04 Pierwsza fabryka lokomotyw
w Polsce Chrzanow
455/1931 Бракуван 1994 г.
8.006 01.05 456/1931 Бракуван 1993 г.
8.007 01.06 457/1931 Бракуван 1993 г.
8.008 01.07 458/1931 Бракуван 1993 г.
8.009 01.08 459/1931 Бракуван 1993 г.
8.010 01.09 460/1931 Бракуван 1993 г.
8.011 01.10 461/1931 Бракуван 1993 г.
8.012 01.11 462/1931 Бракуван 1994 г.
8.013 01.12 463/1931 Бракуван 1993 г.
8.014 01.13 464/1931 Бракуван 1993 г.
- 01.14 Borsig Berlin 14565/1935 Бракуван 1993 г.
- 01.15 14566/1935 Бракуван 1994 г.
- 01.16 Henschel Kassel 22598/1935 Бракуван 1993 г.
- 01.17 22599/1935 Бракуван 1993 г.
- 01.18 SLM Winterthur 3588/1935 ККЗ – Варна 1975 г.
- 01.19 3589/1935 Бракуван 1993 г.
- 01.20 3590/1935 Бракуван 1989 г.
- 01.21 3591/1935 Унищожен 1976 г.
- 01.22 3592/1935 Бракуван 1994 г.
продаден в Швейцария
за музеен експонат
- 01.23 3593/1935 Действащ музеен от 1988 г.

Важно е да се каже, че много от детайлите на локомотива са унифицирани с някои други серии – 02.00, 10.00, 46.00.

Локомотивите 01.18 – 01.23 са единствените, които са произведени в Швейцария и експлоатирани в България. Те са и най-големите локомотиви, строени във фабриката.

До 1962 г. всички локомотивите са преустроени на смесено мазутно-въглищно горене, а част от тях до 1966 г. и на пълно мазутно горене.

Литература

редактиране
  • Димитър Деянов: Тракцията в БДЖ 1866 – 1946, София (1988);
  • Димитър Деянов: Локомотивното стопанство на БДЖ 1947 – 1990, София (1993);
  • Димитър Деянов, Стефан Деянов:Локомотивите на Българските държавни железници, София (2008).