Локомотиви БДЖ серия 02.00

Тази серия локомотиви са първите в БДЖ с трицилиндрова парна машина системе „Drilling“. Тази локомотивна серия е трябвало да бъде развитие на серия 01.00 с цел избягване на появилите се дефекти при тяхната вече петгодишна експлоатация. Първите две машини, производство на „Henshel“ са строени заедно с 01.16 и 01.17. Разликата в същност е само в системта на парната машина и някои дребни детайли. Всички основни детайли на котела са еднакви с тези на серии 01.00, 10.00 и 46.01-12.

Локомотив 02.00
ПроизводителHenshel – Касел, Chrzanow – Полша
Производство1935 – 1938
Междурелсие1435 mm
ПредназначениеБързоходен
Колоосна формула1'D1' h3
Период на експлоатациядо 1976 г.
Запазени локомотиви02.02
Спецификации
Дължина14 300 mm
Височина4580 mm
Маса92 700 kg
Макс. скорост90 km/h
Дължина с тендера22 400 mm
Общо тегло171 150 kg
Служебно тегло101 650 kg
Сцепно тегло68 600 kg
Мин. диаметър в крива180 m
Натоварване на ос17,4 t
Диаметър на водещата колоос850 mm
Диаметър на задвижващите колооси1650 mm
Налягане на парата в котела16 kg.f/m2
Нагревна повърхност307,98 m2
Скарна повърхност4,87 m2
Повърхност на димогарните тръби113,39 m2
Повърхност на огневите тръби93,26 m2
Обща нагревна повърхност224,07 m2
Обща изпарителна повърхност17,42 m2
Брой на димогарните тръби127
Брой на огневите тръби38
Паропрегревателда
Парна машинадрилинг
Брой цилиндри3
Диаметър на цилиндрите500 m
Ход на буталото700 m
Тип рамагредова
Тендер
Служебно тегло69 500 kg
Тегло на празен тендер28500 kg
Воден запас30 m3
Вид горивовъглища/мазут
Запас гориво11000 kg

Локомотивите и тендерите са обзаведени с автоматична и допълнителна въздушна спирачка. Ръчната спирачка действа само на тендера. Спирателни са всички сцепни и тендерни колооси без предната и задната свободни колооси. Тендерът е читириосен, а колоосите са групирани в две двуосни талиги. От 1961 г. всички локомотиви от серията са приведени на смесено мазутно-въглищно гориво.

При експлоатацията първоначално дават много добри резултати, но по-късно надминават дефектите дори на серия 01.00. Предвид усложнената конструкция и малобройността им (серията е попълвана само веднъж – през 1938 г. с 3 броя) са загасени след около 30-годишна служба и впоследствие бракувани.

Експлоат. номер Фабрика строител Фабр. №/година Бележки
02.01 Henshel Kassel 22600/1935 Бракуван 1972 г.
02.02 22601/1935 Бракуван 1976 г.
02.03 Pierwsza fabryka lokomotyw w Polsce Chrzanow 738/1938 Бракуван 1972 г.
02.04 739/1938 Бракуван 1976 г.
02.05 740/1938 Бракуван 1976 г.

Литература редактиране

  • Димитър Деянов, Антоанета Борисова: Тракционният подвижен състав на БДЖ, т. 1, София (1972);
  • Димитър Деянов: Тракцията в БДЖ 1866 – 1946, София (1988);
  • Димитър Деянов: Локомотивното стопанство на БДЖ 1947 – 1990, София (1993).