Четвероевангелие на цар Иван Александър

(пренасочване от Лондонско евангелие)

Четвероевангелието на цар Иван Александър е илюстрован ръкопис на среднобългарски език, преписан през 1355 – 1356 г. от монаха Симеон за цар Иван Александър.

Четвероевангелие на цар Иван Александър
Страница от Четвероевангелието на цар Иван Александър с царските портрети
Автормонах Симеон
Създаден1355 – 1356 г.
България
Оригинален езиксреднобългарски
Видилюстрован ръкопис
Четвероевангелие на цар Иван Александър в Общомедия

Съдържание на ръкописа

редактиране

Преписвачът Симеон е оставил обширна бележка на лист 274б-275а.[1] Книгата съдържа 268 пергаментови листа с текста на четирите евангелия. Украсена с 366 многоцветни миниатюри, тя е един от най-разкошните български писмени паметници. С изключение на царските портрети (лист 2б[неработеща препратка], лист 3а[неработеща препратка]), илюстрациите ѝ наподобяват тези на гръцки ръкопис № 74 в Националната библиотека в Париж.[2]

Царските портрети в началото на четвероевангелието са съпроводени от следните надписи:

 • Йоан Александър, в Христа Бога верен цар и самодръжец всем блъгаром и гръком;
 • Теодора, в Христа Бога вернаа и новопросвещеннаа [тоест „новопокръстена“] царица и самодръжица всем блъгаром и гръком;
 • Йоан Шишман цар, син великаго царя Йоана Александра;
 • Йоан Асен цар, син царев

История на ръкописа

редактиране

След падането на Търново през 1393 година четвероевангелието е изнесено в Молдова, където бива откупено от молдовския владетел Александър Добрия (бележка на лист 5а[неработеща препратка]). През 17 век то попада, вероятно като дар на молдавските князе, в светогорския манастирСвети Павел“. През 1837 г. англичанинът барон Робърт Кързън посещава манастира и (по собствените му думи) го получава заедно с Видинското евангелие като подарък от игумена.[3] Скъпоценният ръкопис остава притежание на семейството на Кързън до 1917 година, когато неговата дъщеря, баронеса Зауш, го дарява заедно с цялата му сбирка от книги на Британския музей в Лондон. Преместен е в Британската библиотека, при основаването ѝ през 1973 година.

Ръкописът е проучен за пръв път от Петър Гудев.[4] През лятото на 1925 г. го изследва и Богдан Филов.

На 3 ноември 2017 г. Четвероевангелието на цар Иван Александър е включено в Международния регистър на ЮНЕСКО „Паметта на света“.[5] През юли 2018 г. е отпечатано първото пълно фототипно издание на четвероевангелието.

 1. Б. Христова, Д. Караджова, Е. Узунова. Бележки на българските книжовници Х-ХVIII век. Т.1. С., 2003, № 56.
 2. Лихачова, В. Д. Етюди по средновековно изкуство. С., 1986.
 3. Curzon, R. Visits to Monasteries in the Levant. London, 1850, 386; Куев, К. Съдбата на старобългарската ръкописна книга през вековете. С., 1986, 258 – 260.
 4. Гудев, П. Български ръкописи в библиотеката на барон Zouche. – Сборник за народни умотворения, наука и книжнина, 7, 1892, 159 – 223.
 5. Нови български елементи в регистъра „Паметта на света“ на ЮНЕСКО // Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, 17 ноември 2017 г. Посетен на 18 ноември 2017 г.

Вижте също

редактиране

Литература

редактиране
 • Богдан Филов, Миниатюрите на Лондонското евангелие на цар Иван Александра. Les miniatures de l’évangelie du roi Jean Alexandre à Londres. С. 1934 (Monumenta Artis Bulgariae, III).
 • Атанас Божков, Българска историческа живопис. Ч. I. С., 1972.
 • Максимилиан Киров, Миниатюрите в четвероевангелието от 1356 г. и епохата на цар Иван Александър. – Проблеми на изкуството, 1978, № 1, 40 – 44.
 • Людмила Живкова, Четвероевангелието на цар Иван Александър. С., 1980.
 • Попова, Т. За календара на Лондонското евангелие. – Старобългаристика, 16, 1992, № 4, 13 – 16.
 • Славова, Т. Четвероевангелието на цар Иван Александър: особености на превода. – Българска реч, 1996, № 2, 17 – 19.
 • Гардзанити, М., Альберти, А. Сла­вянская версия греческого текста Евангелия: Евангелие Ивана Александра и правка перевода Священного пи­сания. – Кирило-Методиевски студии, 17, 2007, 180 – 190.
 • Дограмаджиева, Е. История на богослужебния апарат в Четириевангелието на цар Иван Александър. – Старобългаристика, 31, 2007, № 3, 3 – 40

Външни препратки

редактиране