Маркетингова стратегия

(пренасочване от Маркетинг стратегия)

Маркетингова стратегия е процесът на планиране, който позволява на дадена организация да концентрира своите ограничени ресурси в най-добрите възможности за увеличаване на продажбите си и постигане на стабилно конкурентно предимство.

Следва да е центрирана около ключовото разбиране, че удовлетвореността на клиентите е основната цел[1][2], основната предпоставка за успеха на бизнеса.

Тактики и действия

редактиране

Всяка маркетингова стратегия се състои от добре обмислени поредици от тактики, които да направят маркетинговия план по-ефективен. Маркетинговите стратегии служат основно за подсилване и стабилизиране на маркетинговите планове, изготвени за да запълват пазарни нужди и да постигат маркетингови цели. Плановете и целите обикновено се проверяват за измерими резултати. Маркетинговите стратегии са динамични и интерактивни. Те са частично планирани и частично непланирани.

Основните тактики и действия на маркетинг стратегията са свързани с елементите на маркетинг микса и със стратегическото управление на организацията:

и други.

Видове стратегии

редактиране

Маркетинговите стратегии могат да варират в зависимост от вида и състоянието на бизнеса, за който се отнасят. Съществуват различни схеми за категоризиране на някои общи стратегии.

 1. Стратегии, основаващи се върху доминирането на пазара, в които фирмите се класифицират на база на пазарния им дял или на влиянието им върху даден отрасъл. Има четири вида стратегии за доминиране на пазара:
  • Лидерство
  • Претендиране
  • Последователност
  • Фокусиране
 2. Общи „Портър“ стратегии – стратегии за размерите на стратегическия обхват и стратегическата сила. Стратегическият обхват се отнася до проникването на пазара, докато стратегическата сила се отнася до устойчивото конкурентно предимство на фирмата. Общата стратегия се състои от:
 3. Иновационни стратегии – отнасят се до степента на разработване на нови продукти от страна на фирмата и до въвеждането на нови бизнес модели. При тази схема съществува въпроса дали фирмата работи с най-модерните технологии и бизнес иновации. Съществуват три вида:
  • Пионери
  • Близки последователи
  • Закъснели последователи
 4. Стратегии на растежа – тази схема се отнася до това как би следвало да расте и да се развива фирмата. Най-често срещаният начин за развитие на растежа на дадена фирма се състои от четири елемента:

Вижте също

редактиране

Източници

редактиране