Под масов разход (наричан още масов дебит) се разбира маса на дадено вещество преминало през дадено сечение за единица време. Единицата за измерване на масовия разход е килограм за секунда kg/s, както и килограм за минута или час, когато потока е бавен.

Масовият разход в механиката на флуидите се пресмята чрез:

[1][2] като:
: Плътност на веществото в kg/m³
: Скорост на потока в m/s
: Площ на сечението в m²
: Обем в m³/s
: Маса за единица обем в N/m³ = kg/(m²s²)
: Земно ускорение в m/s²

При изчисленията трябва да се съобрази, че при плътността на газовете (свиваемите вещества) съществуват изменения. За измерването на масовия разход съществуват различни методи.

Пример за масов разход са: вятъра, реките, океанските течения, земетресенията, срутването на планински пластове.

ИзточнициРедактиране

  1. Alfred Böge Das Techniker Handbuch, S. 337.
  2. Alfred Böge Das Techniker Handbuch, S. 330.