Под масов разход (наричан още масов дебит или масов поток) се разбира маса на дадено вещество преминало през дадено сечение за единица време. Единицата за измерване на масовия разход в SI е килограм за секунда kg/s, ползват се и производните единици килограм за минута kg/min или час kg/h, когато потока е бавен.

Масовият разход в механиката на флуидите се пресмята чрез:

[1][2] като:
: Плътност на веществото в kg/m³
: Скорост на потока в m/s
: Площ на сечението в m²
: Обемен разход в m³/s
: Тегло за единица обем в N/m³ = kg/(m²s²)
: Земно ускорение в m/s²

При изчисленията трябва да се съобрази, че плътността на газовете (свиваемите вещества) не е константна, а се променя с налягането и температурата (вж. Уравнение на Клапейрон-Менделеев). При течностите тази промяна в повечето случаи е пренебрежима. За измерването на масовия разход съществуват различни методи.

Пример за масов разход са: вятъра, реките, океанските течения, земетресенията, срутването на планински пластове.

Вижте също редактиране

Източници редактиране

  1. Alfred Böge Das Techniker Handbuch, S. 337.
  2. Alfred Böge Das Techniker Handbuch, S. 330.