Матрица

Уикимедия пояснителна страница

Понятието матрица може да означава:От латински-[matrix,-icis}, женско животно за разплод

Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.