Не бива да се бърка с Метеорология.

Метрология (на гръцки: μέτρον + λόγος – мярка + мисъл, причина) е наука за измерването, методите и средствата на измерване. Предмет на метрологията е извличането чрез измерване на информация за свойствата на обектите с дадена точност и достоверност.

РазделиРедактиране

Науката метрология се разделя на 3 основни дяла:

  • теоретична;
  • приложна (практическа);
  • законодателна.

Като независим дял се разглеждат въпросите за паричните единици на държавите.

Етапи в развитието на наукатаРедактиране

Проблеми пред метрологиятаРедактиране

  • създаване на обща теория на измерванията;
  • формиране на единиците за физическите величини;
  • създаване на еталони и образци;
  • разработване на основните принципи в т.нар. „законодателна метрология“;
  • разработване и стандартизация на методите и средствата за измерване;
  • разработване на методите за определяне точността на измерванията

ЛюбопитноРедактиране

Еталонът на метъра се пази във Франция, в Музея на мерките и теглилките и днес е по-скоро исторически експонат, отколкото еталон в същинския смисъл.