Министерство на труда и социалната политика на България

Министерство на труда и социалната политика (МТСП) е българска държавна институция с ранг на министерство, която урежда повишаването на качеството и сигурността на труда чрез защитата на трудовите, осигурителните и социалните права на работниците и служителите и подобряването на условията на труд в предприятията, провежда държавната политика в областта на пазара на труда, защитата на националния пазар на труда, обучението на работната сила и интеграцията на неравнопоставените групи на пазара на труда.

Министерство на труда и социалната политика
Информация
Основаване9 септември 1944 г.
Предходен органМинистерство на социалната политика
ЮрисдикцияПравителство на България
СедалищеСофия, България
Бюджет2,19 млрд. лева (2022)[1]
Отговорен министър[[Ивайло Иванов ]]
РъководителМинистър на труда и социалната политика
Уебсайтmlsp.government.bg
Карта

Централната администрация на министерството се намира в сграда на булевард „Мария Луиза“ № до ЦУМ.

Министерство на социалната политика е създадено с Указ № 14 от 9 септември 1944 г. Дни по-късно към министерството преминават следните учреждения: Дирекция за обществени грижи от Министерството на вътрешните работи; Институт за обществени осигуровки; Дирекция на труда от Министерството на търговията, промишлеността и труда и Дирекция „Народни пенсии“.

На 12 декември 1947 г., на основание член 17, т. 3, и на член 40 от Конституцията на Народна република България от 4 декември 1947 г., „социалната политика“ се преобразува в Министерство на труда и социалните грижи (МТСГ). От 29 декември 1950 г. Дирекция за социални грижи преминава към Министерството на народното здраве (с Указ № 686), а функциите на „труда“ стават подведомствени на Министерски съвет и ОРПС.[2]

На 27 декември 1968 г. Министерството на труда и социалните грижи (МТСГ) възобновява дейността си (с Указ № 1156) чрез преобразуване на Министерството по труда и работната заплата, като към него отново преминават Дирекция за социални грижи и Инспекция за надзор по безопасността на труда при Министерски съвет. Съществува до 17 юни 1976 г., след което е закрито.

Със сформирането на 80-ото правителство на България на 21 септември 1990 г. се създава Министерство на заетостта и социалните грижи (с Решение на Великото Народно събрание), което се преименува в Министерство на труда и социалните грижи (МТСГ) на 20 декември 1990 г. По-късно, на основание чл. 84, т. 7 от Конституцията на Република България от 12 юли 1991 г., същото м-во се преобразува в Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

Структура

редактиране

Към 10 септември 2015 година министерството има следната структура:

 • Второстепенни разпоредители с бюджет
  • Държавна агенция за закрила на детето
  • Агенция по заетостта
  • Агенция за социално подпомагане
  • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
  • Агенция за хората с увреждания
  • Национален институт за помирение и арбитраж
  • Фонд „Условия на труд“
  • Фонд „Социална закрила“
  • Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
 • Специализирана администрация
  • Главна дирекция „Европейски фондове, международни програмни проекти“
  • Дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика“
  • Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“
  • Дирекция „Политика за хора с увреждания, равни възможности и социална помощ“
  • Дирекция „Социално включване“
  • Дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество“
  • Дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
 • Обща администрация
  • Дирекция „Право и административно обслужване и човешки ресурси“
  • Дирекция „Финанси и управление на собствеността“
  • Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“

Ръководство

редактиране

Министерството се оглавява от министър Персиян Пламенов


Политическия кабинет на министъра е формиран от:

Заместник-министър - Гинка Машова-Станчева

Дата на встъпване: 12.06.2023 г.

Заместник-министър - Мая Василева

Дата на встъпване: 26.06.2023 г.

Заместник-министър - Десислава Стоянова

Дата на встъпване: 10.07.2023 г.

Заместник-министър - Николай Найденов

Дата на встъпване: 28.06.2023 г.

Парламентарен секретар - Станимир Бояджиев

Дата на встъпване: 07.07.2023 г.

Началник на кабинет - Снежана Апостолова

Дата на встъпване: 21.06.2023 г.[3]


Главен секретар на Министерстовото - Весела Начева

Дата на встъпване: 19.06.2023 г.


Вижте също

редактиране

Външни препратки

редактиране
 1. https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=170229
 2. Ф. 1Б; оп. 6; а.е. 1180, Протокол № 469 от 21 декември 1950 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП с взети решения за: преместване седалището на Горнооряховски окръг в гр. Търново; разформироване на Министерство на труда и социалните грижи и поемането на неговите функции от Министерския съвет, Министерството на народното здраве и ОРПС; създаване на Министерство на държавните доставки и хранително-вкусовата индустрия; сключване на дългосрочна инвестиционна кредитна спогодба с Полша, с. 1.
 3. Органиграма за министерство на труда и социалната политика