Отваря главното меню
Емблема за пояснителна страница Тази статия е за документа. За грузинския филм вижте Молба (филм).

Заявлението или молбата е писмен документ, който се употребява за административни цели. Използва се, когато се обръщаме с някакво искане към ръководителя на определена институция, предприятие и т.н., когато заявяваме на по-висшестоящ от нас намерението си и искаме разрешение от него да изпълним заявеното действие. Ако ръководителя не открива причини това действие да не се осъществи, той поставя писмена резолюция (стандартен вид отговор), която може да бъде: „Да“, „Разрешавам“, „Не възразявам“, поставя дата на резолюцията и се подписва.

СтруктураРедактиране

Съдържа следните задължителни компоненти или рубрики:

  • Адрес на получателя, който се изписва в горния десен ъгъл на листа
  • Наименование на документа – заявление или молба, което се изписва в средата на листа с по-едър шрифт
  • Лични данни на подателя/заявителя, които се подреждат непосредствено под наименованието на документа
  • Обръщение, което се изписва в средата на листа под личните данни. В някои административни практики се среща обръщение, изписано вдясно и подравнено със следващия текст
  • Завършваща формула на учтивост, която се записва в долния десен ъгъл на документа; последвана с подпис
  • Населено място, дата, изписани в долния ляв ъгъл на листа.