Монархически и аристократични титли

Традиционните рангове сред европейските монарси и аристокрация произлизат от късната Античност и Средните векове. Въпреки че варират през времето и спрямо географското положение, следният списък дава информация за общите рангове и специфичните разлики.

Рангове и титли редактиране

Суверени редактиране

Благороднически титли редактиране

Аристократични титли редактиране

  • Баронет наследствено рицарство.
  • Видам, нисш френски аристократ
  • Идалго нисш испански и португалски аристократ
  • Сеньор управлява малко феодално владение
  • Рицар основна титла на средновековната аристокрация
  • Йонкер титла за престижни холандски фамилии които не получават титла.
  • Ескуайър оръженосец на рицар. Намира се под рицар, но над Джентълмен.