Морула (от латински: morus – „черница“) е ембрион в ранен стадий на ембрионално развитие, състоящ се от приблизително 16 – 32 клетки (наричани бластомери) в плътна топка, обвита от зона пелуцида.

Бластулация. 1 – морула, 2 – бластула.
Първи стадии на сегментация на яйце на бозайник. Semidiagrammatic. z.p. Зона пелуцида. p.gl. полярни тела. a. Двуклетъчен стадий. b. Четириклетъчен стадий. c. Осмоклетъчен стадий. d, e. Стадий на морула.

Морулата се получава чрез ембрионално деление, бързото деление на зиготата. След достигане на 16-клетъчния стадий, клетките на морулата се диференцират. Вътрешните бластомери стават ембриобласт, а бластомерите на повърхността стават трофобласт. Когато този процес започва, бластомерите променят формата си и се подреждат сбито, за да образуват компактна топка от клетки. Този процес се нарича компакция и вероятно се осъществява с посредничеството на гликопротеини за адхезия на клетъчната повърхност.

При бозайниците морулата слиза в матката около 3 – 4 дни след оплождането и около 4 дни след това се образува пълно с течност пространство, наречено бластоцистична кухина и морулата става бластоцист.