Мотив (изкуство)

(пренасочване от Мотив)

Терминът може да означава и предметът на дадена живописна творба.

В литературата мотивът е повтарящ се тематичен елемент в художествено произведение, като например мотивът за пътуването, лудостта, невъзможната любов и други. Мотивът е дума, образ или израз, които отпращат към някакъв познат сюжет носещ универсално послание. С мотива посочваме подтемите (тезите). Негови други значения са: подбуда, причина, подтик за някакво действие. Мотивът ти дава теми, за които да се замислиш. Мотивът няма пряка връзка с мотивацията.