Условни наименования на НАТО за техниката

(пренасочване от Название на НАТО)

Условните наименования, използвани от НАТО за означаване на въоръжението и военната техника, произведени в СССР и Китай, всъщност са кодови наименования. Въведени са в употреба, за да улеснят комуникацията между военни единици, говорещи на различни езици, а също и за да заместят оригиналното име, когато то не е известно.

Условните наименования на самолетите са определени от Комисията по авиостандартизация и координация (Air Standardization Coordinating Committee – ASCC) в която влизат Австралия, Великобритания, Канада, Нова Зеландия и САЩ.

Описание на системата

редактиране

Всички самолети и хеликоптери се обозначават с една дума. В зависимост от вида на самолета думата започва с определена буква, характеризираща в общи линии предназначението на самолета (напр. В от английски език bombarder – бомбардировач). Самолетите с витлови двигатели са обозначени с едносрична дума („Bear“), а самолетите с реактивни двигатели – с двусрична дума (напр. „Backfire“). По същия начин се обозначават и ракетите, но при тях дължината на думата не е определена.

Кодови букви:

 • Aракета „въздух-въздух“
 • B – самолет бомбардировач
 • C – транспортен самолет
 • F – самолет изтребител
 • G – ракета „земя-въздух“ (вкл. антибалистичните ракети)
 • H – хеликоптер
 • K – ракета „въздух-земя“
 • M – смесена (всички самолети, които не са включени в друга категория)
 • S – ракета „земя-земя“

Различните модификации се обозначават по няколко начина:

- като към основното условно наименование се прибавя допълнителна буква от латинската азбука – например: „Bear-A“. Буквите „I“ и „O“ не се използват.

- при малки промени в основния модел се използва обозначението „Mod.“ и цифров индекс с римски цифри – например: „Bear-F Mod.IV“.

- с прибавяне на думата „Modified“, но са известни само два такива случая – „Badger-C Modified“ и „Badger-G Modified“.

- с прибавяне на цифрови суфикси – например: „Fulcrum-A2“ или „Foxbat-B5“.

- с прибавяне на думата „variant n“, където n започва от 1, напр. „Flanker-E variant 1“ and „Flanker-E variant 2“.

Първоначално условните наименования са използвани само за съветска военна техника и въоръжение, но по-късно започват да се използват и за китайската военна техника и въоръжение.

Други системи

редактиране
 • Самолети

Системата за условно обозначаване на самолетите, произведени в СССР, на американското Министерство на отбраната е съвсем различна от използваната в НАТО. Условното обозначение се състои от думата „Type“ и числов индекс, напр. „Type 39“ за „Туполев Ту-16“. Системата е отменена през 1953 г. поради очевидната ѝ неприложимост.

 • Ракети

Американското Министерство на отбраната е разширило условните наименования, използвани от НАТО. Системата се различава значително от използваната в НАТО. Състои се от буквен код и пореден номер на модела.

Кодови букви:

 • AA – ракета „въздух-въздух“ (англ.Air-to-air missiles“)
 • ABM – антибалистична ракета (англ.Anti-Ballistic Missiles“)
 • AS – ракета „въздух-земя“ (англ.Air-to-Surface Missiles“)
 • AT – противотанкова ракета (англ.Anti-Tank Missiles“)
 • FRAS – неуправляема ракета за борба с ПЛ (англ.Free Rocket Anti-Submarine“)
 • FROG – неуправляема тактическа ракета (англ.Free Rocket Over Ground“)
 • SA – ракета „земя-въздух“ (англ.Surface-to-Air Missiles“)
 • SA-N – ракета „кораб-въздух“ (англ.Naval Surface-to-Air Missiles“)
 • SL – космическа ракета(англ.Space Launcher“)
 • SS – ракета „земя-земя“ (англ.Surface-to-Surface Missiles“)
 • SSC – ракета „земя-земя“ (англ.Surface-to-Surface Missiles“) (ВМС и Брегова охрана) (Navy, Coastal Defence)
 • SS-N – ракета „кораб-кораб“ (англ.Naval Surface-to-Surface Missiles“)
 • SUW-N – ракета „кораб-ПЛ“ (англ.SUW-N – Naval Surface-to-Underwater Missiles“)

От 1962 г. за обозначаване на експериментални ракети се използва буквата „Х“. Например: „SS-X-10“ и „SS-NX-25“.

За обозначаване на китайската техника и въоръжение се използва същата система, като пред съкращението се поставя допълнителна буква „С“. Например „CSS-5“, „CSS-NX-5“ и т.н.

Списъци на условните обозначения в НАТО

редактиране

Самолети

редактиране

Подводни лодки

редактиране

Външни препратки

редактиране