Наставка

(пренасочване от Суфикс)

Наставката или суфиксът е част от думата (морфема), която стои след корена. Тя е смислообразуваща и се използва за показване на деятелно лице или предмет (ора -> ор-ач, уча -> учи-тел, работя -> работ-ник, българия -> българ-ин), продължителност, за образуване на отглаголни съществителни (ходя -> ходе-не) и много други.

ЕтимологияРедактиране

Вижте същоРедактиране