Народният фронт е политически съюз, който обикновено обединява левите и центристки сили (социалдемократи, комунисти, радикали и др.) за противодействие на десните сили.

Започват да възникват през 1930-те години. Обявяват се против фашизма и войната и в защита на икономическите интереси на трудещите се.

Правителства на народни фронтове управляват във Франция (1935-1938), Испания (1936-1939), Чили (1938-1941). През Втората световна война в редица страни са създадени национални антифашистки народни фронтове, които взимат властта от фашистки режими в Европа по време и след войната - така например Отечественият фронт организира завземането на властта в България през 1944 г.

Политически организации, наречени „народни фронтове“, възникват и в някои републики в СССР по време на перестройката, съчетавайки идеите за национално възраждане и за демократични промени[1].

ИзточнициРедактиране