Научни степени и академични длъжности в България

В България образователните и научните степени и академичните длъжности са регламентирани от Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ)[1] и Закона за висшето образование (ЗВО).

Научни степениРедактиране

Академични длъжностиРедактиране

Във висшето образованиеРедактиране

В научните организацииРедактиране

Хабилитацията означава, от латински, повече от способен. Хабилитирането на преподавател, с докторантска степен, става чрез представителна комисия, пред която се представя дисертация. Чрез хабилитацията, преподавателят може да стане доцент, и оттам професор.

В БАНРедактиране

Званията на членовете на Българската академия на науките са:

По традиция званията на членовете на БАН се смятат за най-високи научни степени в България.

Аналози в чужбинаРедактиране

 • специалист – най-ниската научна степен не се препоръчва и се преподава на малко места
 • бакалавър – втората научна степен най-нискатата препоръчителна степен
 • магистър – по-добра научна степен
 • доктор – най-високата степен, за която не се изисква да преподаваш във висше учебно заведение Dr. (повечето страни от континентална Европа и др.), PhD (главно САЩ), DPhil (за Оксфорд) (Philosophy Doctor)
 • доктор на науките – DSc (Doctor of Science; в някои държави такава степен няма)
 • асистент в университет – Asst. Prof. (Assistant Professor) (САЩ), във Франция съответстващата степен Maître-assistant е отпаднала през 1980-те години.
 • доцент – Доцент (Русия, Украйна, Сърбия), Дацэнт (Беларус), Docent (Испания, Нидерландия, Дания, Швеция, Полша, Чехия, Словакия, Словения, Хърватия), Dosent (Норвегия, Азербайджан, Южна Африка, Босна и Херцеговина), Docente (Португалия), Docentas (Литва), Dosentti (Финландия), Dozent (Германия, Австрия, Швейцария), Docens (Унгария), Doçent (Турция), Дотсент (Таджикистан), Assoc. Prof. (Associate Professor) (САЩ, Великобритания и др.), Maître de conférence (Франция)
 • професор – Prof. (Full Professor)
 • научен сътрудник – Research Associate или Junior Researcher (САЩ), Chargé de recherche (Франция)
 • старши научен сътрудник – Research Scientist или Senior Researcher (САЩ), Directeur de recherche (Франция)
 • член-кореспондент – Associated Member of the Academy of Science (почти всички държави имат своя академия на науките, с асоциирани и пълноправни членове)
 • академик – Academician, Member of the Academy of Science (много държави имат своя академия на науките, с асоциирани и пълноправни членове)

ИзточнициРедактиране

Външни препраткиРедактиране