Никола Цицов е български учител, деец на късното Българско възраждане в Македония, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Никола Цицов
български просветен деец
Роден
Починал
неизв.

БиографияРедактиране

Никола Цицов е роден през 1871 година[1] в костурското село Куманичево, тогава в Османската империя, днес Лития, Гърция. Завършва семинария в Одрин или Самоков и педагогически курсове в Солун в 1890 година. Връща се като учител в Загоричани. Става член на ВМОРО и един от първите ѝ организатори Костурско.[2] В 1900 - 1901 година преподава в Серското българско педагогическо училище.[3] Емигрира по-късно в Добричко.[4]

Публикува бележки за родния си край в Сборник за български народни умотворения, озаглавени „От Костурско“.[5]

БележкиРедактиране

  1. Към 1901 година е 30-годишен.
  2. Татарчев, Христо. Спомени от миналото, в: Илинден 1903 - 1922. Сборник в памет на голямото македонско въстание, издава Македонското студентско дружество „Вардар“, София, 1922, стр. 17.
  3. Галчев, Илия. Българската просвета в Солунския вилает, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2005, стр. 116, 118.
  4. Каратанасов, Златко. Черковно-училищната борба (1868 – 1903), Материяли из миналото на Костурско, Костурско благотворително братство, София, 1935, стр. 34.
  5. СбНУ, т. IV, стр. 108 – 109.