Летница (община)

община в България
(пренасочване от Община Летница)
Вижте пояснителната страница за други значения на Летница.

Община Летница се намира в Северна България и е една от съставните общини на област Ловеч.

Летница (община)
      
Общи данни
ОбластОбласт Ловеч
Площ177.72 km²
Население4 617 души
Адм. центърЛетница
Брой селища4
Сайтwww.letnitsa.bg
Управление
КметКрасимир Джонев
(независим политик; 1999)
Общ. съвет13 съветници
  • БСП (5)
  • ГЕРБ (4)
  • ДПС (2)
  • ВМРО(2)
Летница (община) в Общомедия

География

редактиране

Географско положение, граници, големина

редактиране

Общината е разположена в най-североизточната част на област Ловеч. С площта си от 177,719 km2 е най-малката сред 8-те общините на областта, което съставлява 4,3% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

Природни ресурси

редактиране

Преобладаващият релеф на общината е хълмист и равнинен. Територията ѝ условно попада в две физикогеографски области на България – Средния Предбалкан и Средната Дунавска равнина.

Южната половина на общината, югоизточно от долината на река Осъм е в пределите на Средния Предбалкан, като преобладаващият релеф е хълмистият. Тук се простират крайните североизточните части на Деветашкото плато. То има равнинен и слабо хълмист релеф и се спуска със стръмни, на места отвесни склонове към долината на Осъм. Максималната му височина в пределите на общината е 473 m, разположена южно от село Кърпачево.

Останалата половина от общината, северно и северозападно от долината на Осъм попада в южната, хълмиста част на Средната Дунавска равнина. Тук в коритото на река Осъм, източно от общинския център град Летница се намира най-ниската точка на общината – 70 m н.в.

Основна водна артерия на община Летница е река Осъм, която протича през нея от югозапад на североизток с част от средното си течение. Отдясно в нея се вливат малки и къси реки и дерета водещи началото си от Деветашкото плато. В югоизточната част на общината, основно по границата с община Сухиндол преминава горното течение на река Ломя (десен приток на Осъм). В нея отляво се вливат малки и къси дерета, които водят началото си също от Деветашкото плато.

Население

редактиране

Етнически състав (2011)

редактиране

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:[1]

Численост Дял (в %)
Общо 3776 100,00
Българи 2630 69,65
Турци 461 12,21
Цигани 111 2,94
Други 164 4,34
Не се самоопределят 50 1,32
Не отговорили 360 9,53

Населени места

редактиране

Общината има 4 населени места с общо население 3632 жители към 7 септември 2021 г.[2]

Списък на населените места в община Летница, население и площ на землищата им
Населено място Население
(2021 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име) Населено място Население
(2021 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име)
Горско Сливово 466 70,028 Кърпачево 102 19,195 Юруклери, Надежда
Крушуна 331 19,981 Летница 2733 68,515
ОБЩО 3632 177,719 няма населени места без землища

Административно-териториални промени

редактиране
  • Указ № 192/обн. 21.04.1923 г. – преименува с. Юруклери на с. Надежда;
  • Указ № 45/обн. 08.02.1950 г. – преименува с. Надежда на с. Кърпачево;
  • Указ № 546/обн. 15.09.1964 г. – признава с. Летница за с.гр.т. Летница;
  • Указ № 850/обн. 03.06.1970 г. – признава с.гр.т. Летница за гр. Летница.

Транспорт

редактиране

През общината от североизток на югозапад по долината на река Осъм преминава участък от 6,9 км от трасето на жп линията ЛевскиЛовечТроян.

През общината преминават частично 3 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 27,8 км:

Топографска карта

редактиране

Източници

редактиране

Външни препратки

редактиране

Официален сайт на община Летница