Омега

последната буква на гръцката азбука
Вижте пояснителната страница за други значения на Омега.

Омега (главна буква Ω, малка буква ω) е 24-тата буква от гръцката азбука. В гръцката бройна система с тази буква се означава 800.

Името на буквата означава „Голямо О“ и в старогръцки език се произнася като дълго /о/, в новогръцки – като обикновено о.

Главната буква Ω се използва като символ за:

Малката буква ω се използва като символ за: