Отдел „Деловодство“ при ЦК на БКП

Отделът „Деловодство“ при ЦК на БКП, до 27 декември 1948 г. БРП (к.), е помощен орган на ЦК на БКП.[1]

Съществува като самостоятелен отдел почти 50 години – през целия разглеждан период. Има организационно-функционални задачи, една от най-важните сред които е да осъществява връзка между партийното ръководство (Политбюро и Секретариата) и отделите на ЦК.

Организационната структура на отдела „Деловодство“ е относително стабилна. През 70-те и 80-те години например в отдела има следните сектори: „Регистрация и отчетност на документите“; „Политбюро и Секретариат“; „Контрол по изпълнение решенията на Политбюро и Секретариата“; „Редакционна група“; „Кореспонденция с чужбина“ и Служба „Лични писма“.

Завеждащи отдела Редактиране

Бележки Редактиране

  1. Фонд 1 Б, опис 11, необработен, 649 твърди корици, 1967-1989 г.