Централен комитет на Българската комунистическа партия

Централният комитет на БКП, до 27 декември 1948 г. БРП (к.), е висш ръководен орган на Българската комунистическа партия, действащ между конгресите на партията в периода 1944 – 1989 г., както и от 1919 до 1944 г.

Сградата, в която се е помещавал ЦК на БКП на площад „Княз Александър I“ в София, е наричана Партиен дом.[1]

История редактиране

Централният комитет се избира на партийни конгреси (понякога преди 1944 г. и на партийни конференции или пленуми). На теория през времето между конгресите ЦК ръководи цялата дейност на партията, но в действителност той се събира само няколко пъти в годината и по правило само формално утвърждава вече взети от Политбюро решения.[2] На ЦК са подчинени всички местни организации, решенията му са задължителни за цялата партия. В периода 1923 – 1944 г. от общо 130 членове на Централния комитет, 100 души са пребивавали в СССР за различни периоди от време.[3]

В структурата на ЦК влизат органите на колективното ръководство: пленум, Политбюро, Секретариат, както и помощен апарат (отдели, сектори, служби).

През различните периоди както съставът на ЦК, така и неговата структура претърпяват съществени промени. Между 1945 и 1981 година съставът му нараства от 39 на 197 души, като по пропагандни причини в него се включват представители на различни групи, които нямат реална политическа тежест – работници, жени, интелектуалци, комсомолски активисти, партийни ветерани.[2] Когато БКП застава начело на държавната власт, започва увеличаване на състава на Централния комитет и на неговия помощен апарат. През този период БКП играе главна роля в системата на партийно-държавното ръководство и управление на страната.

Това намира отражение и върху партийната документация. Преобладаващата част от документите на ЦК на БКП са групирани във фонд 1 Б. Тъй като обемът им е много голям (няколко стотици хиляди документа), те са обособени в описи, които в основни линии съответстват на елементите в структурата на ЦК.

Централни комитети в БРП (к.)/БКП (1919 – 1944) редактиране

След I конгрес на БКП 1919 редактиране

След II конгрес на БКП 1920 редактиране

След Витошката нелегална конференция 1924 г. редактиране

След I пленум на ЦК на БРП (к.), Виена, 1926 редактиране

След II нелегална конференция декември 1927 – януари 1928 редактиране

След II пленум на ЦК на БРП (к.), Берлин, 1929 редактиране

След III пленум на ЦК на БРП (к.), 1930 редактиране

След IV пленум на ЦК на БРП (к.), 1933 редактиране

След V пленум на ЦК на БРП (к.) 1935 редактиране

След VI пленум на ЦК на БРП (к.) януари 1936 редактиране

След VII пленум на ЦК на БРП (к.) 1941 редактиране

Централни комитети в БРП (к.)/БКП (1945 – 1990) редактиране

След VIII пленум на ЦК на БРП (к.), 27 – 28 февруари и 1 март 1945 г. редактиране

След V конгрес на БКП, 27 декември 1948 г. редактиране

След VI конгрес на БКП, 4 март 1954 г. редактиране

След VII конгрес на БКП, 2 юни 1958 г. редактиране

След VIII конгрес на БКП, 5 ноември 1962 г. редактиране

След IX конгрес на БКП, 19 ноември 1966 г. редактиране

След X конгрес на БКП, 25 април 1971 г. редактиране

След XI конгрес на БКП, 2 април 1976 редактиране

След XII конгрес на БКП, 4 април 1981 г. редактиране

След XIII конгрес на БКП, 5 април 1986 г. редактиране

След XIV конгрес на БКП (извънреден), 30 януари-2 февруари 1990 г. редактиране

Четиринадесетия конгрес на БКП е извънреден и на него присъстват 2804 делегати. Сред основните въпроси, които се обсъждат и приемат е нов устав на БКП, избиране на ново ръководство, както и приемане на Манифест за демократичен социализъм в България.[76] На конгреса е избран Висш партиен съвет в състав от 153 души, който замества дотогавашния Централен комитет на БКП.

Външни препратки редактиране

Литература редактиране

 • Цураков, Ангел. Енциклопедия на правителствата, народните събрания и атентатите в България. София, Изд. на „Труд“, 2008. ISBN 954-528-790-X.

Бележки редактиране

 1. Тайните на партийния архив на БКП, 9 юни 2006 г. – www.dariknews.bg
 2. а б Везенков, Александър. Еднопартийната система: БКП и управлението на страната // Знеполски, Ивайло (ред.). История на Народна република България: Режимът и обществото. София, „Сиела софт енд паблишинг“, 2009. ISBN 978-954-28-0588-5. с. 182.
 3. Брунбауер, У. Социалистическият начин на живот, бележка под линия, цит. по Марчева / Marčeva, Change of the Guard, Part I, 63[неработеща препратка]
 4. Пътеводител по фондовете на БКП, съхранявани в Централен държавен архив, Второ допълнено издание, София, 2006, с.261
 5. а б в г Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 1, Протокол от VІІІ разширен пленум на ЦК на БРП/к/ от 27, 28 февруари и 1 март 1945 г. във връзка с: политическото положение и организационното състояние на БКП; приемане устав на БКП; избор на ЦК и Централна контролна комисия, с. 310 – 315.
 6. а б Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 12, Протокол от ХІІ пленум на ЦК на БРП /к/ от 18 ноември 1946 г. за: резултатите от изборите за Велико народно събрание и предстоящите задачи на партията; ролята на профкомитетите в предприятията и учрежденията; подготовката на партийни кадри; партийната просвета; обсъждане на организационни въпроси, с. 1 – 2.
 7. а б Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 18, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 4 януари 1948 г. за: обсъждане на въпросите по реорганизация на ЦК; проекто-програмата на Отечествения фронт (ОФ) и подготовката за конгреса на ОФ; новото административно деление на страната; национализация на частните индустриални и минни предприятия и др. Вземане на решения за реорганизация на ЦК и подготовката на конгреса на Отечествения фронт, с. 3 – 11.
 8. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 28, Протокол от пленум на ЦК на БКП от 27 декември 1948 г. за: провеждане решенията на V конгрес; избор на органи на ЦК, с. 4 – 6.
 9. а б в На 2 юли 1949 г. умира „Вожда“ на българите, в санаториума „[[Барвиха (санаториум)|]]“ край Москва, където в продължение на 4 месеца е подложен на лечение.
 10. а б в г д е Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 129, Протокол от заседание на ЦК на БКП от 25 – 26 януари 1954 г. за: проектодирективите на VІ конгрес на БКП по Втория петгодишен план за развитието на НРБ в периода 1953 – 1957 г.; освобождаване на Вълко Червенков, Георги Чанков, Райко Дамянов и Иван Райков от заеманите постове в ЦК; утвърждаване Тодор Живков, Димитър Ганев и Енчо Стайков за секретари на ЦК; премахване длъжността Генерален секретар на ЦК на БКП, с. 2 – 4.
 11. Ф. 1б; оп. 6; а.е. 568, Решение № 4 от 6 януари 1949 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БРП /к/ за: провеждане на изборите за народни съвети и изработване на проектозакон за изборите; дневния ред на предстоящия пленум на ЦК на БРП /к/ и др.
 12. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 36, Протокол от IV разширен пленум на ЦК на БКП, състоял се на 11 – 12 юни 1949 г. с взети решения за: извеждане от състава на ЦК и изключване от партията на Трайчо Костов след повторно разглеждане на обвиненията срещу него; изводи и оценки след изборите за народни съвети и съдебни заседатели на 15 май 1949 г. с взети решения за съществени изменения в стопанската политика на село, с. 2 – 81.
 13. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 41, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 4 август 1949 г. за разглеждане на обвиненията срещу Никола Павлов и изваждането му от състава на ЦК; информация за срещата на членовете на ПБ с членове на ЦК на БКП и Й. В. Сталин по въпроси на партийното и държавното ръководство и за търговските отношения с Югославия; предложение на ПБ за обсъждане и решаване на кадрови въпроси, свързани със срещата със Сталин; информация по събиране нарядите и работата на партийните организации, с. 1 – 41.
 14. а б в Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 50, Опис на материалите на пленума на ЦК на БКП, състоял се на 24 ноември 1949 г., с. 31 – 33.
 15. а б в Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 54, Протокол от пленум на ЦК на БКП от 16 и 17 януари 1950 година във връзка със: срещата на Вълко Червенков и Георги Чанков със Сталин; процеса срещу Трайчо Костов; изборите за Народно събрание и окръжни народни съвети; изменения в състава на Политбюро и ЦК на БКП, с. 5 – 7.
 16. а б Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 73, Протокол от разширен пленум на ЦК на БКП, състоял се на 7 и 8 октомври 1950 г. с информация за: кампанията по прибиране на реколтата и изпълнението на плана за задължителните държавни доставки на зърнени храни; хода на есенната дълбока оран и сеитба; съобщение за подготовка за провеждането на национало съвещание на учителите и работниците по просветата; решение за снемане на Васил Топалски от поста кандидат-член на ЦК, с. 26 – 28 (1 – 3).
 17. а б в Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 69, Материали към протокола на пленума на ЦК на БКП, състоял се на 7 юни 1950 г., с. 1 – 2.
 18. Народни представители в девето народно събрание на Народна република България, Изд. Наука и изкуство, 1987, с. 207
 19. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 61, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 17 март 1950 г. за: обсъждане работата на комунистите във войската; решения по организационни въпроси, с. 1 – 4.
 20. а б в Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 75, Протокол от 8 ноември 1950 г. от заседание на ЦК на БКП с взети решения за: одобрение на решението на Политбюро във връзка с проверката на партийните кадри в Бургас; приемане предложения на ПБ за подобрение на работата на в Министерски съвет и ЦК на БКП, с. 5 – 7.
 21. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 39, Протокол от юлския пленум на ЦК на БКП, състоял се на 18 юли 1949 г. относно: обсъждане кандидатурите за министър-председател и подпредседатели на Министерския съвет; решение да няма генерален секретар на БКП; определяне на завеждащи отдели на ОПО, отдел „Кадри“, „Стопански отдел“ и др., с. 1 – 3.
 22. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 47, Материали във връзка с пленума ЦК на БКП, състоял се на 20 октомври 1949 г., с. 5 – 6.
 23. а б Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 85, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 19 февруари 1951 г. относно развитието на животновъдството в Трудово-кооперативните земеделски стопанства и в Държавните земеделски стопанства; утвърждаване основните положения на докладите и решенията на предстоящия втори конгрес на Димитровския съюз на народната младеж; избиране Георги Цанков за кандидат-член на ПБ и Иван Райков за секретар на ЦК, с. 2 – 5.
 24. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 72, Mатериали от пленума на ЦК на БКП, състоял се на 16 юни 1950 г., с. 5 – 6.
 25. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 106, Протокол от пленум на ЦК на БКП от 23 януари 1952 г. във връзка с: плана за работа на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП; определяне на състава на Оргбюро и избор на секретари на ЦК на БКП, с. 4 – 5.
 26. а б в г Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 133, Протокол от първото заседание на ЦК на БКП след VІ конгрес от 4 март 1954 г. за утвърждаване изпълнителните органи на ЦК – Политбюро, секретари на ЦК и Централна контролна комисия, с. 6 – 10.
 27. Ф. 1Б; оп. 6; а.е. 2500, Протокол № 79 от 24 март 1955 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП с взети решения за: състоянието и мерките за подобряване на местния печат; сливане на Съюза на българо-съветските дружества с Отечествения фронт (ОФ); създаване на градски и общоселски комитети на БКП; създаване на комисия, която да предложи ново административно райониране на София; утвърждаване на протоколи на Контролната комисия при ЦК на БКП; подобряване работата с кадрите на Министерството на външната търговия; набиране на младши политически офицери по запаса, с. 1 – 7.
 28. Ф. 1Б; оп. 6; а.е. 2759, Решение № 2 от 7 януари 1956 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП във връзка с погребението на Александър Миленов, с. 1 – 3.
 29. а б в г д е Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 273, Протокол от заседание на ЦК на БКП, състояло се на 11 и 12 юли 1957 г. с взети решения за изключване от състава на ЦК на Георги Чанков, Добри Терпешев и Йонко Панов, с. 4.
 30. а б Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 290, Протокол от съвместно заседание на ЦК на БКП и Министерски съвет, състояло се на 14 октомври 1957 г. за разглеждане на проектозакони за пенсиите и за изменение и допълнение на кодекса на труда, с. 9 – 10.
 31. Ф. 1Б; оп. 6; а.е. 2817, Протокол № 58 от 7 април 1956 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП с взети решения за: свикване сесия на Народното събрание във връзка с решението на пленума на ЦК на БКП да се извършат промени в Министерски съвет (МС) като се освободи В. Червенков от министър-председателския пост и се избере нов председател на МС; изслушване на ръководителя на югославската парламентарна делегация; околийски съвещания на партийните активи във връзка с доклада на Никита Хрушчов за култа към личността и неговите последици; съвещания на окръжните и партийни активи; отмяна на решение № 357 от 21 октомври 1954 г., с което се разрешава Борис Копчев да участва на заседанията на ЦК на БКП със съвещателен глас, с. 1 – 4.
 32. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 195 (л. 1 – 298), Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 2 – 6 април 1956 г. относно Двадесетия конгрес на КПСС и поуките от него за БКП, с. 2 – 5.
 33. а б в г Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 340, Протокол от пленарно заседание на ЦК на БКП, състояло се на 7 юни 1958 г. относно избиране на Политбюро, секретари и контролна комисия на ЦК, с. 1 – 4.
 34. а б Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 374, Протокол от заседание на ЦК на БКП, състояло се на 20 и 21 април 1959 г. относно: вземане на решение за изваждане на Борис Тасков от състава на Политбюро и ЦК на БКП и снемането му от поста министър на търговията; разглеждане на проекта за основните положения за преустройството на образователната система, за по-тясното свързване на обучението и възпитанието на младежта с производителния труд, с. 115 – 116.
 35. а б Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 466, Протокол от разширеното заседание на ЦК на БКП, състояло се на 14 август 1961 г., за отчитане изпълнението на мероприятията, набелязани на мартенското съвещание през 1961 г., с. 444 – 467.
 36. а б в Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 478, Протокол от пленум на ЦК на БКП от 28 – 29 ноември 1961 г. за: работата на ХХІІ конгрес на КПСС и поуките от него за БКП; изваждане на Вълко Червенков от състава на Политбюро (ПБ); попълване състава на ПБ и ЦК с нови членове; провеждане VІІІ конгрес на БКП, с. 261.
 37. а б Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 404, Протокол от пленума на ЦК на БКП, състоял се на 8 – 9 декември 1959 г. относно: обсъждане основните положения на народостопанския план и бюджет на държавата за 1960 г.; приемане решение за промени в партийния и държавен апарат, с. 199 – 202.
 38. а б Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 555, Протокол от пленум, състоял се на 14 ноември 1962 г., на избрания от VIII конгрес на БКП Централен комитет за: избиране на ръководни органи на ЦК – членове и кандидат-членове на Политбюро, Секретариат и Контролна комисия; издигане кандидатурата на Тодор Живков за председател на Министерския съвет, с. 1 – 2.
 39. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 614, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 23 април 1964 г., относно кандидатурата на Георги Трайков за председател на Президиума на Народното събрание, с. 2 – 7.
 40. Ф. 1Б; оп. 34; а.е. 2, Стенографски протокол и решение на пленум на ЦК на БКП от 22 февруари 1965 г. по състоянието на Международното комунистическо движение през 1964 г.и отношението на БКП за съвещанието в Москва, с. 58 – 68.
 41. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 589, Протокол от съвместно съвещание на ЦК на БКП и Министерския съвет (МС), първите секретари на окръжните комитети на БКП и председателите на окръжните народни съвети, състояло се на 15 октомври 1963 г. за обсъждане на състоянието на хлебния баланс и мерките за осигуряване изхранването на населението и въпросът за поощряване на животновъдството в личните стопанства на кооператорите и работниците в ДЗС, с. 1.
 42. Ф. 1Б; оп. 34; а.е. 47, Протокол от пленум на ЦК на БКП, проведен на 2 ноември 1966 г., относно: резултатите от обсъждането на проектодирективите за развитието на страната през годините на V-та петилетка; проекта за отчетен доклад на ЦК на БКП пред IX конгрес на БКП и проект за резолюция на конгреса, с. 1.
 43. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 557, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 26 ноември 1962 г., за: обсъждане на предложение за реорганизация на структурата и работата на Министерския съвет и за състава на правителството; изменения в апарата на ЦК, с. 44 – 45.
 44. а б Ф. 1Б; оп. 34; а.е. 48, Протокол от пленум на ЦК на БКП, проведен на 19 ноември 1966 г., за избиране на Политбюро, секретари и Секретариат на Централния комитет, с. 1 – 6.
 45. а б Ф. 1Б; оп. 34; а.е. 49, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 12 декември 1966 г., относно: проектоплана и проектобюджета на страната за 1967 г.; участието на делегацията на ЦК на БКП на IX конгрес на Унгарската социалистическа партия; разговори с Йосип Броз Тито, с. 84 – 86.
 46. а б Ф. 1Б; оп. 58; а.е. 53, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 25 април 1971 г., за избиране на Политбюро и Секретариат на ЦК на БКП, с. 1 – 6.
 47. а б в Ф. 1Б; оп. 58; а.е. 55, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 6 юли 1971 г., във връзка с: предложение за избиране органи на държавното управление; освобождаване на Станко Тодоров като секретар на ЦК на БКП и избиране на Георги Филипов за секретар на ЦК, с. 24 – 25.
 48. Ф. 1Б; оп. 58; а.е. 59, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 4, 5 и 6 октомври 1971 г., относно: въпроси, свързани с международното положение; преустройството на „научния фронт“ и висшето образование; изпълнение решението на ЦК за преустройството на образователната система; работата и решенията на Политбюро и Секретариата на ЦК след Х конгрес на БКП; изваждане на Ангел Солаков от състава на ЦК (ІІI том), с. 92.
 49. Ф. 1Б; оп. 58; а.е. 83, Стенографски протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 17, 18 и 19 юли 1973 г., за международната дейност на партията и държавата (III том), с. 92.
 50. а б Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 4, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 27 и 28 януари 1976 г. относно: приемане на тезиси за по-нататъшно изпълнение на Декемврийската програма за повишаване жизненото равнище на народа през VІІ петилетка (1976 – 1980 г.) и до 1990 г.; тезиси за състоянието и развитието на партията и на обществените организации и движения; организационни въпроси по подготовката на XI конгрес на партията и изваждане от състава на ЦК на БКП на Иван Абаджиев, Костадин Гяуров, Тодор Стоянов и Христо Панайотов (IV том), с. 560 – 564.
 51. а б в г Ф. 1Б; оп. 58; а.е. 67, Стенографски протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 13 юли 1972 г., за: работата на Политбюро (ПБ) и Секретариата на ЦК на БКП и приетите от тях по-важни решения през периода октомври 1971 – юли 1972 г.; промени в състава на централните партийни органи, отнасящи се до Венелин Коцев, Александър Лилов, Георги Йорданов, Стамен Стаменов, Любомир Левчев, Иван Абаджиев и Константин Теллалов, с. 23 – 24.
 52. Ф. 1Б; оп. 58; а.е. 105, Стенографски протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 3 юни 1974 г., за: работата на Политбюро (ПБ) и Секретариата на ЦК на БКП и приетите от тях по-важни решения в периода юли 1973 – юни 1974 г.; промени в състава на ръководните партийни и държавни органи, отнасящи се за Гриша Филипов, Александър Лилов, Иван Абаджиев, Венелин Коцев, Костадин Гяуров, Добри Джуров, Дража Вълчева, Петър Младенов, Тодор Стойчев, Христо Панайотов и Георги Панков, с. 87 – 93.
 53. Ф. 1Б; оп. 58; а.е. 65, Стенографски протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 21 и 22 февруари 1972 г., за: главните насоки в дейността и най-важните предстоящи задачи на Българските професионални съюзи (БПС) за изграждането на развито социалистическо общество в България; посещението на Тодор Живков в Сирийската арабска република и Арабската република Египет; избиране на Константин Теллалов за секретар на ЦК на БКП, с. 259 – 263.
 54. а б Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 6, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 2 април 1976 г., относно избиране на първи секретар, Политбюро, секретари и Секретариат на ЦК, с. 1 – 4.
 55. а б Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 7, Протокол от пленума ЦК на БКП, състоял се на 19 април 1976 г. относно кандидатурите за народни представители в Седмото народно събрание, с. 15.
 56. Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 16, Стенографски протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 12 май 1977 г., за поведението на Борис Велчев във връзка с филма „Завръщане от Рим“; избиране на Димитър Станишев и Петър Дюлгеров за членове на Секретариата на ЦК; създаване на Съвет по териториално и селищно устройство към Министерския съвет и издигане кандидатурата на Григор Стоичков за негов председател; преобразуване на Министерството на строежите и архитектурата в Министерство на строителството и строителните материали и издигане кандидатурата на Иван Сакарев за негов министър; издигане кандидатурата на Владимир Сандев за първи секретар на Окръжния комитет на БКП в Благоевград, с. 146 – 147.
 57. Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 40, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 11 февруари 1981 г., относно: обсъждане на проектотезиси на XII конгрес на БКП; работата на партията за социалното, икономическото и културното развитие на България през седмата петилетка и за задачите през осмата петилетка и до 1990 г., с. 40 – 41.
 58. а б в Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 20, Стенографски протокол от съвместно заседание на ЦК на БКП, състояло се на 19 декември 1977 г., за: проектоплана за обществено-икономическото развитие на България през 1978 г. и на проектобюджета за 1978 г.; свикване Национална конференция на БКП; замяна на партийните членски книжки; избиране членове на ЦК, Политбюро и секретари на ЦК, с. 24 – 41.
 59. а б в г Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 25, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 20 и 21 юли 1978 г., относно: ускорено равитие на някои стратегически направления на научно-техническия прогрес на България; организационни въпроси – освобождаване на Иван Пръмов като секретар на ЦК, избиране на Тодор Божинов и Стоян Михайлов Мирчев за секретари на ЦК, приемане на Йордан Йотов и Веселин Никифоров за членове на ЦК; информации за разговорите на Тодор Живков с Бюлент Еджевит – министър-председател на Турция, и с Константин Караманлис – министър-председател на Гърция (І том), с. 278 – 287.
 60. Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 30, Стенографски протокол от разширен пленум на ЦК на БКП, състоял се на 16 и 17 юли 1979 г., относно: проект за тезиси на ЦК на БКП за развитието на общообразователното дело в Народна република България; организационни въпроси – избиране за членове на Политбюро – Пеко Таков, Тодор Божинов и Людмила Живкова; за кандидат-членове на ПБ – Андрей Луканов и Георги Йорданов; за секретари на ЦК на БКП – Милко Балев и Мишо Мишев, с. 97 – 111.
 61. а б Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 42, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 4 април 1981 г., относно избиране на генерален секретар на ЦК на БКП, на членове и кандидат-членове на Политбюро и секратари на партията, с. 1 – 5.
 62. а б Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 43, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 16 юни 1981 г., относно обсъждане на предложения във връзка с предстоящата първа сесия на VІІІ Народно събрание, с. 12 – 13.
 63. Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 50, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 9 декември 1981 г., относно единния план за социално-икономическото развитие на България през VІІІ петилетка и проекта на държавния бюджет за 1982 г., с. 111 – 114.
 64. а б в Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 51, Протокол от пленума ЦК на БКП, състоял се на 2 март 1982 г., относно: организационни въпроси – освобождаване на Пеко Таков от Политбюро поради здравословни причини, изваждане на Мирчо Спасов от състава на ЦК поради притъпена бдителност; изваждане на Живко Попов от състава на кандидат-членовете на ЦК и изключването му от партията за криминални престъпления; избиране на Милко Балев за член на Политбюро; освобождаване на Гриша Филипов от длъжността секретар на ЦК поради избирането му за председател на Министерски съвет; избиране на Кирил Зарев за секретар на ЦК, с. 13 – 47.
 65. а б в Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 62, Стенографски протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 3 януари 1984 г., за: някои неотложни въпроси на прилаганото на икономическия подход и усъвършенстване на управлението; кадрови въпроси – избиране на Йордан Йотов и Чудомир Александров за членове на Политбюро (ПБ), избиране на Григор Стоичков, Георги Атанасов, Станиш Бонев и Димитър Стоянов за кандидат-членове на Политбюро, избиране на Емил Христов за секретар на ЦК, освобождаване на Чудомир Александров от длъжността секретар на ЦК, освобождаване на Цола Драгойчева от Политбюро по нейна молба, с. 9 – 28.
 66. Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 63, Стенографски протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 15 март 1984 г., за проект за дългосрочна програма на партията за подобряване на качеството, с. 1 – 4.
 67. Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 61, Стенографски протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 28 септември 1983 г., за проектите за единния план за социално-икономическо развитие на страната и на държавния бюджет на Народна република България за 1984 г.; освобождаване на Александър Лилов от състава на Политбюро и като секретар на ЦК на БКП, с. 72 – 73
 68. Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 73, Стенографски протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 24 и 25 януари 1986 г., за: основни насоки и задачи за изпълнение на решенията на Февруарския пленум на ЦК на БКП от 1985 г.; определяне датата за откриване на XII конгрес на партията; организационни въпроси – освобождаване на Тодор Божинов като член на Политбюро, освобождаване на Станиш Бонев като кандидат-член на Политбюро, избиране на Чудомир Александров за секретар на ЦК, избиране на Стоян Марков за кандидат-член на Политбюро и председател на Държавния комитет за наука и технически прогрес (II том), с. 129 – 131.
 69. а б Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 77, Запис от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 5 април 1986 г., относно: избиране на генерален секретар, членове и кандидат-членове на Политбюро и секретари на ЦК на БКП, с. 1 – 5.
 70. а б Промени след Десетоноемврийски пленум от 10 ноември 1989 г.
 71. а б Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 78, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 17 юни 1986 г., относно: обсъждане на предложение във връзка с предстоящата І сесия на ІХ Народно събрание; информация за съвещанието на Политическия консултативен комитет на държавите участнички във Варшавския договор, състояло се на 10 и 11 юни 1986 г. в Будапеща, с. 15 – 17.
 72. а б Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 90, Стенографски протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 19 и 20 юли 1988 г., за преустройството на духовната сфера; организационни въпроси – освобождаване на Стоян Михайлов като секретар на ЦК, освобождаване на Станко Тодоров като член на Политбюро, освобождаване на Чудомир Александров като член на Политбюро и секретар на ЦК, освобождаване на Светлин Русев от състава на ЦК, с. ?.
 73. а б в г д Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 93, Запис от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 13 и 14 декември 1988 г., за: по-нататъшно претворяване на Юлската стратегия в преустройстовото на стопанството; проекти на плана за научно-техническо и социално-икономическо развитие на страната и на бюджета за 1989 г.; организационни въпроси – издигане на Ан. Бунджулов, Б. Цветкова, Ев. Кръстев, Ив. Василева, К. Златков, П. Матев, П. Кисьов, П. Пейков, Р. Семов и Ст. Кръстенова от кандидат-членове в членове на ЦК, кооптиране на В. Мръчков, ген.-майор Г. Милушев и Евг. Апостолов за членове на ЦК, кооптиране на Ал. Стрезов, Г. Варнов, Ив. Кьосев, Л. Шопов, Л. Стайков, П. Анастасов, Ст. Стайнов, Т. Върбанов, И. Раденков, В. Димитров и П. Плачков за кандидат-членове на ЦК, освобаждаване на О. Дойнов като член на Политбюро (ПБ), освобождаването на С. Марков като кандидат-член на ПБ, избиране на Д. Стоянов за член на ПБ и секретар на ЦК, избор на Ив. Пенев за член на ПБ, издигане на П. Данчев и Ст. Овчаров за кандидат-член на ПБ, освобождаване на Ст. Михайлов и Ч. Александров като членове на ЦК (IIІ том), с. 1 – 16.
 74. Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 87, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 24 януари 1988 г., за: преустройството и по-нататашното изграждане на социализма в България; организационни въпроси – избиране на Стоян Овчаров за член на ЦК, с. 1 – 17.
 75. ((en)) Transcript of the Plenum Session of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party, 16 ноември 1989 Архив на оригинала от 2013-10-07 в Wayback Machine.
 76. Пътеводител по фондовете на БКП, съхранявани в Централен държавен архив, Второ допълнено издание, София, 2006, с.21
 77. Списък на Висшия партиен съвет на БСП след XIV-ти извънреден конгрес, 2 февруари 1990