Отдел „Наука и образование“ при ЦК на БКП

Отделът „Наука и образование“ при ЦК на БКП се създава по решение № 185 на Политбюро на ЦК на БКП от 17 октомври 1953 г.[1], съгласно което дотогавашните сектори в отдел „Пропаганда и агитация“, занимаващи се с проблемите на науката, образованието и изкуството, се обособяват в самостоятелен отдел „Наука, образование и изкуство“[2]. По решение на Политбюро от 26 ноември 1962 г.[3] отделът се разделя на отдел „Наука и образование“ и отдел „Изкуство и култура“. През 1963 г. отдел „Наука и образование“ остава с два основни сектора: „Наука и висше образование“ и „Общо и професионално образование“.

През 70-те и началото на 80-те години в структурно отношение отделът има 4 направления: „Висши учебни заведения“; „Средно образование“; „БАН“ и обществени науки и Народно здраве. В началото на 1984 г. отделът е реорганизиран и е основна съставна част на новосъздадения отдел „Кадрова политика[4].

Завеждащи отделаРедактиране

БележкиРедактиране

  1. Ф. 1Б; оп. 6; а.е. 1916, Протокол № 185 от 17 октомври 1953 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП с взети решения за: състава (по списък) на Централната избирателна комисия; подбора на кандидатите за народни представители; определяне дата и дневен ред на пленум на ЦК; подобряване работата на Секретариата на ЦК; резултатите от проверката по оплакванията във връзка със земеустрояването на трудовокооперативните земеделски стопанства (ТКЗС); отмяна на Закона за установяване стабилност на работната сила в предприятията и учрежденията; отмяна на чл. 7а и 72б от Наказателния закон; официално пускане в експлоатация на Металургичния завод „В. И. Ленин“, Централната обогатителна фабрика и Порцеланово-фаянсовия завод „В. И. Ленин“, с. 5 т. 6.
  2. Фонд 1 Б, опис 16, 268 а.е., 1953 – 1963 г.
  3. Ф. 1Б; оп. 6; а.е. 4977, Протокол № 327 от 26 ноември 1962 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП с взети решения във връзка с: реорганизация на работата и структурата на Министерски съвет и определяне състава на новото правителство; персонални промени в органите на Народното събрание; структурни и кадрови промени в отделите на ЦК на БКП; назначаване на: Нинко Стефанов за І зам.-председател на Комитета за партиен и държавен контрол, Атанас Димитров за председател на Комитета за лека и хранителна промишленост, Константин Попов за председател на Комитета за енергетика и топливо, Марий Иванов за председател на Комитета по машиностроене, Данчо Иванов за посланик в Берлин, Кръстю Стойчев за посланик в Пекин, Райко Дамянов за председател на Славянския комитет, Петър Коларов за председател на Българския червен кръст, Владимир Бонев за секретар на Националния съвет на Отечествения фронт (НС на ОФ), Иван Райков за зав. отдел при НС на ОФ; кадрови промени в Министерството на външната търговия, с. 3 т. 3.
  4. Фонд 1 Б, опис 41, 93 а.е., 1964 – 1973 г.
  5. Иванов, И. и Цанков, Ц. Сава Цолов Гановски. Био-библиография., Фондация „Акад. Сава Гановски“, с. 95
  6. Протокол № 511 от 16 декември 1977 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП