Пангея (на гръцки означава „всички земи“) е хипотетичен свръхконтинент, съществувал по време на мезозойската ера преди тектонските плочи да разделят съставящите я континенти. Названието е предложено от Алфред Вегенер в неговата теория за континенталния дрейф. Пангея се разделя преди около 200 000 000 години. Когато континентите се събрали и оформили Пангея, се образували и планините. Някои от тях все още съществуват като например Апалачите и Урал. Огромният океан, заобикалящ Пангея, е наречен Панталаса.[1]

Пангея
Пангея

Мантията под старото местоположение все още е гореща и се опитва да се издигне. В резултат от това Африка се издига на няколко десетки метра над другите континенти.

ХипотезиРедактиране

Смята се, че Пангея не е първият случай на свързване на континенти, образуващи един континент. Смята се, че свръхконтинентът Родиния е образуван преди около 1100 млн. години и че се разделя преди около 750 млн. години.

Също така се смята, че е съществувал и свръхконтинентът Панотия, образуван преди около 600 млн. години и разделил се преди около 550 млн. години.

По време на Юрския период Пангея се разделя на две части:

С откриването на литосферните плочи, върху които се движат континентите, от една страна, стана възможна хипотезата за новообразуваната океанска кора (т.нар. разширяване на океанското дъно), и от друга страна, теорията за континенталното разместване се превърна в модерна теория за тектониката на плочите.

ИзточнициРедактиране

  1. Pangea | Definition, Map, History, & Facts. // Encyclopedia Britannica. Посетен на 5 август 2021. (на английски)