Паскал (единица)

единица за налягане и механично напрежение в системата SI
Вижте пояснителната страница за други значения на Паскал.

Паскалът е единицата за налягане и механично напрежение в системата SI.[1] Означава се със символа Ра. Единицата е наречена в чест на френския физик и математик Блез Паскал.

Налягане един паскал създава сила от един нютон, приложена върху повърхнина с площ един квадратен метър:

1 Pa = 1 N/m2
Манометър, измерващ налягания до 4 мегапаскала, напълнен с глицерин, с цел успокояване на стрелката при измерването на флуктуиращи налягания

Връзка между единици от SI:

1 Pa ≡ 1 Nm−2 ≡ 1 J•m−3 ≡ 1 kg•m−1s−2

Често срещани производни единици:

1 hPa = 100 Pa
1 kPa = 1000 Pa
1 MPa = 1 000 000 Pa
Връзка между различни единици за налягане
паскала
(Pa)
бара
(bar)
технически атмосфери
(at = 1 kgf/cm2)
физически атмосфери
(atm)
милиметри живачен стълб
(mmHg)
1 Pa 1 10−5 10,197×10−6 9,8692×10−6 7,5006×10−3
1 bar 105 1 1,0197 0,98692 750,06
1 at 98066,5 0,980665 1 0,96784 735,56
1 atm 101325 1,01325 1,033 1 760
1 mmHg 133,322 1,3332×10−3 1,3595×10−3 1,3158×10−3 1