Подвижен железопътен състав

Подвижен железопътен състав се нарича съвкупността от подвижните железопътни единици, движещи се по релсов път.

Разнороден подвижен жп състав на гара в Регион Хановер, Германия

Според предназначението му той бива: пътнически, товарен и специален.

По способа му на придвижване подвижният състав се дели на:

  • тягов (теглещ/бутащ) състав – локомотиви (електрически, дизелови, парни),
  • моторвагонен състав – метровлакове, електровлакове, дизелвлакове, трамваи;
  • специален самоходен състав – автомотриси, самоходни машини, дрезини;
  • несамоходен състав – вагони[1].

Подвижен железопътен състав се произвежда в специализирани предприятия на транспортното машиностроене: локомотивостроителни заводи, вагоностроителни заводи и други подобни. Капитален ремонт на подвижния състав се извършва в съответни ремонтни предприятия (локомотиворемонтни, вагоноремонтни и др.), а текущ ремонт и поддръжка – в депата (локомотивно депо, вагонно депо), изграждани при възловите и крайните железопътни гари.

Източници

редактиране
  1. Подвижной состав // Железнодорожный транспорт: Энциклопедия / Гл. ред. Н. С. Конарев. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1994. – С. 308. – ISBN 5-85270-115-7

Вижте също

редактиране