Полидор (на старогръцки: Πολύδωρος, Polydoros) в древногръцката митология е името на:

  1. Полидор, син на Хипомедонт, един от Епигоните.
  2. Полидор, син на Кадъм и Хармония, баща на тиванския цар Ладбак
  3. Полидор, най-малкият син на цар Приам, убит от Ахил. По-късен вариант на мита казва, че преди падането на Троя, по време на Троянската война, Полидор бил изпратен с троянските съкровища при цар Полиместор. След превземането на Троя обаче, Полиместор убил Полидор, хвърлил трупа му в морето и взел даровете за себе си. Когато Хекуба узнала за смъртта на сина си, отмъстила за него като убила децата на Полиместор, а него самия ослепила.
  4. Полидор (син на Херакъл) и на Мегара
  5. Полидор (Пенелопа), един жених на Пенелопа от Закинтос
  6. Полидор (син на Етеокъл)
  7. Полидор, цар на Спарта 8 век пр.н.е.
  8. Полидор е името и на един от тримата родоски скулптори, които са създали статуята „Лаокоон и неговите синове“.

Жени:

Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.