Полупустините са преходни природни зони между пустините и степите в умерения и субтропичния пояс и между пустините и саваните в тропичния пояс. Характеризират се със горещ или студен степен климат, слаби валежи (200 – 400 mm годишно), малък повърхностен отток и силно изпарение. Има два сезона- кратка и топла зима и дълго и горещо лято. Други особености са широко развити светлокестеняви и сиви, нерядко солени почви. Растителността е степна и пустинна, съставена предимно от ниски растения, като в по-голямата част от полупустините доминират тревите и храстите. Тези зони са населявани от гризачи, влечуги, грабливи и други птици.

  горещ полупустинен климат
  студен полупустинен климат

Вижте също редактиране

Бележки редактиране