Правила на Хюм-Ротъри

Правилата на Хюм-Ротъри са формулирани от английския металовед Уилиам Хюм-Ротъри и определят способността на металите да образуват твърди разтвори с други метали или неметали.

За твърди разтвори чрез заместване

редактиране

За твърди разтвори чрез внедряване

редактиране
  • Атомният радиус на разтворения елемент да бъде по-малък от размера на празнините в кристалната решетка на разтворителя, но по-голям от най-малката празнина (с формата на тетраедър), т.е.
 

където solvent е разтворителя, а solute е разтворимото вещество,