Преброяване на населението в Молдова (2004)

Преброяването на населението в Молдова през 2004 година е първото по ред откакто страната е независима. То се провежда от Националното статистическо бюро в периода 5–12 октомври.[1]

Резултати

редактиране

Етнически състав

редактиране
   
Численост и дял на етническите групи в Молдова и Приднестровието, по населени места.

Численост на етническите групи, по райони:[2][1]

Район Общо Етническа група Непоказано
Молдовци Украинци Руснаци Гагаузи Румънци Българи Цигани Евреи Поляци Други
Молдова 3 383 332 2 564 850 282 406 201 219 147 500 73 276 65 662 12 271 3608 2383 16 137 14 020
Бесарабски район 28 978 20 218 1948 2568 2220 70 1544 216 13 5 176
Бриченски район 78 027 55 123 19 939 2061 59 314 45 187 84 10 179 26
Голденски район 60 975 46 317 11 918 1693 32 329 44 303 8 174 156 1
Дондушенски район 46 442 37 302 5893 2714 31 247 36 68 12 15 124
Дрокиевски район 87 092 74 369 9849 1641 44 675 33 272 14 10 184 1
Дубосарски район 34 015 32 652 521 611 45 102 16 9 2 57
Единецки район 81 390 58 749 16 084 5084 143 446 91 499 23 26 243 2
Кантемирски район 60 001 52 986 969 710 519 910 3736 43 11 115 2
Каушенски район 90 612 79 432 2469 3839 653 2844 1108 30 8 9 220
Кахулски район 119 231 91 001 7842 7702 3665 2095 5816 238 40 29 797 6
Криуленски район 72 254 67 046 2692 1008 49 1170 72 36 6 6 166 3
Кълърашки район 75 075 69 190 2799 947 54 1490 47 378 21 11 109 29
Леовски район 51 056 43 673 1245 1167 432 471 3804 105 8 9 133 9
Ниспоренски район 64 924 60 774 223 339 17 2329 28 1147 1 4 61 1
Новоаненски район 81 710 68 761 6526 4135 235 857 481 228 17 28 426 16
Окницки район 56 510 32 491 17 351 2764 79 104 60 3417 14 43 184 3
Орхеевски район 116 271 100 469 4520 2216 113 8253 90 221 46 23 306 14
Резински район 48 105 44 721 1691 1093 34 375 40 13 30 5 103
Ръшкански район 69 454 50 391 15 632 1726 60 777 61 602 8 42 154 1
Сорокски район 94 986 84 728 4752 2601 53 931 48 1564 65 17 223 4
Страшенски район 88 900 83 368 985 1576 70 2542 109 24 13 14 198 1
Сънджерейски район 87 153 74 139 8456 3029 47 1162 43 56 10 48 161 2
Тараклийски район 43 154 5980 2646 2139 3587 29 28 293 218 2 9 251
Теленещки район 70 126 67 309 879 537 16 1262 16 6 4 1 83 13
Унгенски район 110 545 97 805 7743 2766 90 1627 93 68 16 17 320
Фалещки район 90 320 75 863 10 711 3064 39 306 32 57 6 20 184 38
Флорещки район 89 389 75 797 8023 4633 45 433 51 120 19 29 239
Хънчещки район 119 762 108 189 6218 1463 99 3046 212 305 19 16 189 6
Чимишлийски район 60 925 52 972 3376 2371 278 331 1341 95 7 10 141 3
Шолданещки район 42 227 40 354 1055 376 9 299 14 74 2 44
Щефанводски район 70 594 65 318 2182 1918 64 562 145 219 1 4 181
Яловенски район 97 704 91 379 1117 1112 95 2608 935 197 5 12 193 51
Белци 127 561 66 877 30 288 24 526 243 2258 297 272 411 862 1344 183
Кишинев 712 218 481 626 58 945 99 149 6446 31 984 8868 507 2649 834 7615 13 595
Гагаузия 155 646 7481 4919 5941 127 835 38 8013 486 17 28 878 10
   
Дял на молдовците, по населени места и райони (в %).
Дял на украинците, по населени места и райони (в %).
   
Дял на руснаците, по населени места и райони (в %).
Дял на гагаузите, по населени места и райони (в %).
 
Дял на българите, по населени места и райони (в %).

Дял на етническите групи, по райони (в %):[2][1]

Район Етническа група Непоказано
Молдовци Украинци Руснаци Гагаузи Румънци Българи Цигани Евреи Поляци Други
Молдова 75.808 8.346 5.947 4.359 2.165 1.940 0.362 0.106 0.070 0.476 0.414
Бесарабски район 69.770 6.722 8.861 7.660 0.241 5.328 0.745 0.044 0.017 0.607
Бриченски район 70.646 25.553 2.641 0.075 0.402 0.057 0.239 0.107 0.012 0.229 0.033
Голденски район 75.960 19.545 2.776 0.052 0.539 0.072 0.496 0.013 0.285 0.255 0.001
Дондушенски район 80.319 12.688 5.843 0.066 0.531 0.077 0.146 0.025 0.032 0.266
Дрокиевски район 85.391 11.308 1.884 0.050 0.775 0.037 0.312 0.016 0.011 0.211 0.001
Дубосарски район 95.992 1.531 1.796 0.132 0.299 0.047 0.026 0.05 0.167
Единецки район 72.182 19.761 6.246 0.175 0.547 0.111 0.613 0.028 0.031 0.298 0.002
Кантемирски район 88.308 1.614 1.183 0.864 1.516 6.226 0.071 0.018 0.191 0.003
Каушенски район 87.661 2.724 4.236 0.720 3.138 1.222 0.033 0.008 0.009 0.242
Кахулски район 76.323 6.577 6.459 3.073 1.757 4.877 0.199 0.033 0.024 0.668 0.005
Криуленски район 92.792 3.725 1.395 0.067 1.619 0.009 0.049 0.008 0.008 0.229 0.004
Кълърашки район 92.161 3.728 1.261 0.071 1.984 0.062 0.503 0.027 0.014 0.145 0.038
Леовски район 85.539 2.438 2.285 0.846 0.922 7.450 0.205 0.015 0.017 0.260 0.017
Ниспоренски район 93.607 0.343 0.522 0.026 3.587 0.043 1.766 0.001 0.006 0.093 0.001
Новоаненски район 84.152 7.986 5.060 0.287 1.048 0.588 0.279 0.020 0.034 0.521 0.019
Окницки район 57.496 30.704 4.891 0.139 0.184 0.106 6.046 0.024 0.076 0.325 0.005
Орхеевски район 86.409 3.887 1.905 0.097 7.098 0.077 0.190 0.039 0.019 0.263 0.012
Резински район 92.965 3.515 2.272 0.070 0.779 0.083 0.027 0.062 0.010 0.214
Ръшкански район 72.553 22.506 2.485 0.086 1.118 0.087 0.866 0.011 0.060 0.221 0.001
Сорокски район 89.200 5.002 2.738 0.055 0.980 0.050 1.646 0.068 0.017 0.234 0.004
Страшенски район 93.777 1.107 1.772 0.078 2.859 0.122 0.026 0.014 0.015 0.222 0.001
Сънджерейски район 85.067 9.702 3.475 0.053 1.333 0.049 0.064 0.011 0.055 0.184 0.002
Тараклийски район 13.857 6.131 4.956 8.312 0.067 65.562 0.505 0.004 0.020 0.581
Теленещки район 95.982 1.253 0.765 0.022 1.799 0.022 0.008 0.005 0.001 0.118 0.018
Унгенски район 88.475 7.004 2.502 0.081 1.471 0.084 0.061 0.014 0.015 0.289
Фалещки район 83.993 11.858 3.392 0.043 0.338 0.035 0.063 0.006 0.022 0.203 0.042
Флорещки район 84.794 8.975 5.182 0.050 0.484 0.057 0.134 0.021 0.032 0.267
Хънчещки район 90.336 5.191 1.221 0.082 2.543 0.177 0.254 0.015 0.013 0.157 0.005
Чимишлийски район 86.946 5.541 3.891 0.456 0.543 2.201 0.155 0.011 0.016 0.231 0.004
Шолданещки район 95.564 2.498 0.890 0.021 0.708 0.033 0.175 0.004 0.104
Щефанводски район 92.526 3.090 2.716 0.090 0.796 0.205 0.310 0.001 0.005 0.256
Яловенски район 93.526 1.143 1.138 0.097 2.669 0.956 0.201 0.005 0.012 0.197 0.052
Белци 52.427 23.743 19.226 0.190 1.770 0.232 0.213 0.322 0.675 1.053 0.143
Кишинев 67.623 8.276 13.921 0.905 4.490 1.245 0.071 0.371 0.117 1.069 1.908
Гагаузия 4.806 3.160 3.816 82.131 0.024 5.148 0.312 0.010 0.017 0.564 0.006

Временно отсъстващи жители

редактиране

Численост на временно отсъстващите жители, по страна на пребиваване и постоянно жителство (по райони):[1]

Общо  
Русия
 
Италия
 
Румъния
 
Португалия
 
Украйна
 
Турция
Други
страни
Общо 273 056 153 356 53 010 10 515 9467 8582 8228 29 898
Бесарабски район 3119 788 1266 57 200 361 112 335
Бриченски район 4656 2499 551 94 36 263 20 1193
Голденски район 6679 5034 691 257 157 107 18 415
Дондушенски район 3685 3016 225 112 41 126 11 154
Дрокиевски район 8307 6520 1073 265 76 93 8 272
Дубосарски район 2692 1904 305 97 57 81 16 232
Единецки район 5929 4585 474 150 54 189 19 458
Кантемирски район 6839 2916 2251 321 204 84 185 878
Каушенски район 9599 6801 1136 335 196 605 40 486
Кахулски район 10 920 5247 2120 802 166 361 525 1699
Криуленски район 4231 1942 1147 179 228 72 52 611
Кълърашки район 7071 2227 2919 307 620 154 48 796
Леовски район 5647 3260 1378 287 100 83 90 449
Ниспоренски район 7042 2431 3191 261 354 159 15 631
Новоаненски район 8012 4464 1689 290 177 280 137 975
Окницки район 6831 5464 251 136 80 676 10 214
Орхеевски район 9060 4342 1976 590 497 167 41 1447
Резински район 4056 2864 506 158 122 83 29 294
Ръшкански район 6026 4950 354 233 47 97 17 328
Сорокски район 7714 5623 662 269 271 195 13 681
Страшенски район 7618 2798 2421 380 682 133 44 1160
Сънджерейски район 9678 6965 1314 248 392 179 25 555
Тараклийски район 3928 2551 235 53 20 274 240 555
Теленещки район 6082 3578 1513 226 194 123 25 423
Унгенски район 11 534 8411 1702 430 170 190 36 595
Фалещки район 8880 7455 693 273 53 104 11 291
Флорещки район 9057 6741 1017 338 151 142 33 635
Хънчещки район 11 410 3206 5046 342 849 103 94 1770
Чимишлийски район 7666 1957 3023 173 817 108 41 1547
Шолданещки район 2988 2018 617 86 75 49 11 132
Щефанводски район 5599 3229 890 207 147 754 47 325
Яловенски район 7619 3401 2240 307 501 107 44 1019
Белци 8593 6383 595 330 155 276 25 829
Кишинев 27 380 8183 7353 1818 1547 968 363 7148
Гагаузия 16 909 9603 186 104 31 836 5783 366

Вижте също

редактиране

Източници

редактиране
  1. а б в г „Некоторые итоги переписи 2004 года в Молдавии“ // demoscope.ru. Посетен на 23 март 2017. (на руски)
  2. а б „Ethnic composition: 2004 census“ // pop-stat.mashke.org. Посетен на 23 март 2017. (на английски)

Външни препратки

редактиране