Преместване (вектор)

(пренасочване от Преместване)

Преместване е векторна физична величина задаваща позицията на едно тяло или материална точка, отчитана спрямо неговата начална позиция. Посоката на вектора е от началната към крайната точка, а големината му е разстоянието между началната и крайна точка. Разстоянието е винаги положителна скаларна величина.

Разлика между път и преместване

Векторната скорост и ускорението на едно тяло се изразяват съответно като първата и втората производна на преместването по отношение на времето.

SI единицата за преместване е метър.

Вижте същоРедактиране