Професионални дейности и научни изследвания

икономическа дейност по КИД-2008

Професионални дейности и научни изследвания е един от 20-те основни отрасли на икономиката в Статистическата класификация на икономическите дейности за Европейската общност.

Професионални дейности и научни изследвания
КИД-2008
→M. Професионални дейности и научни изследвания
69. Юридически и счетоводни дейности
70. Дейност на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението
71. Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи
72. Научноизследователска и развойна дейност
73. Рекламна дейност и проучване на пазари
74. Други професионални дейности
75. Ветеринарномедицинска дейност

Секторът обхваща дейности с високи изисквания към квалификацията на персонала - научни изследвания и услуги в специализирани области, като право, счетоводство, мениджмънт, архитектура, реклама, маркетинг, ветеринарна медицина.[1]

В България към 2017 година в сектора са заети около 110 000 души, а произведената продукция е на стойност 6,41 милиарда лева.[2]

БележкиРедактиране