Отваря главното меню

Разсейване на електромагнитни вълни (на Релей)

Разсейване на светлината без изменяне на дължината на вълната ѝ от частици, които имат по-малък диаметър от дължината на вълната.

С това се обяснва и синия цвят на небето и водата. Синята светлина има много по-малка дължина от червената светлина и се разсейва 15-16 пъти по-силно от червената.

Маса m, със заряд q и собствена честота на сечението на разсейването пропорционално на четвъртата степен на честотата на разсейване на светлината :

.

Зависимостта е въведена от лорд Рейли през 1871 г.

Сечението зависи от ъгъла на разсейване между направлението на падащите и разсейваните вълни:

,

разсеяната вълна е линейно поляризирана по направлението си, перпендикулярна на плоскостта, проходяща по направление на разпространението на падащите и разсеяните вълнилн. При разсейването на сферични частици (неоднородни) степента на поляризация p за неполяризованата падаща светлина е равна на:

;

за разсейване на удължените частици на степен поляризации влияе и тяхната ориентация.

При приблизителна честота на падащата светлина към собствената честота на разсейващите частици релейското разсейване преминава в разсейване на Томсън.