В областта на компютърната графика растерна графика (растерно изображение, растер) е структура от данни, която в общия случай представлява правоъгълна матрица от пиксели, т.е. всеки пиксел в изображението има числова стойност, която съдържа информация за цвета в него.

Смайли

Етимология редактиране

Терминът растер означава решетка, матрица. На английски е bitmap – побитова карта, което идва да опише принципа на възпроизвеждане на този тип изображения, а именно правоъгълна решетка от паралелно сканирани линии от пиксели, получени от последователното електронно излъчване върху телевизионен екран или компютърен монитор.

Резолюция редактиране

Размерите на матрицата определят т.нар. разделителна способност на изображението. Тя се представя чрез означението dpi (dots per inch – брой точки на един инч разстояние). Друг начин е представяне на общия брой точки, съдържащи се по хоризонтала и вертикала – например 1920x1080 и т.н. Стандартната резолюция на мониторите е 72 dpi (в наши дни нараства), а за професионален печат – 300 dpi.

Матрица редактиране

Всеки пиксел може да съдържа само един цвят. Колкото по-големи пиксели се използват при представяне на изображението, толкова неговото качество е по-лошо (губят се контурите, изображението изглежда назъбено). Решение на проблема е използване на по-фина растерна решетка, но това предполага по-голям размер на файла.

Растерни файлови формати редактиране

Растерните изображения се съхраняват в растерни файлови формати. Едни от най-широко разпространените са BMP (Bitmap) и PCX, при които не се извършва оптимизация. Най-употребявания в интернет формат е JPEG (Joint Photographic Experts Group), заради голямата степен на компресия, която обаче се постига с цената на загуба на информация (в 12 степени). Популярни файлови формати с компресия без загуба на качеството са TIFF (Tagged Image File Format), който съхранява прозрачност, слоеве и векторни пътеки и PNG (Portable Network Graphics), който се ползва в Интернет за илюстриране на прозрачност.

Приложение редактиране

Растерната графика е един от принципите за изобразяване на компютърна графика (наред с векторната графика). Използва се при съхраняването в цифров вид на фотографии и сканирани изображения.

Вижте също редактиране