Рифт е голяма линейна тектонска структура, образувана при разтягане или пропадане на участъци от земната кора, ограничени от разломи или разломни зони (предимно разседи и разседни зони). Рифтовете са дълги стотици и хиляди километри.

Океански рифтовеРедактиране

Разположени са в централната част на средноокеанските хребети, оградени от рифтови долини със стръмни склонове. Те изграждат световната рифтова система, в която се съсредоточава притокът на мантийно вещество.

Континентални рифтовеРедактиране

На континентите в днешно време е активна Източноафриканската рифтова зона, където в условията на активен вулканизъм произтича изтъняване на земната кора и в някои места (Афар) вече се формира океанска кора. Развитието на тази зона вероятно ще доведе до формирането на нов океан. При активните рифтове се осъществява интензивен вулканизъм.

АвлакогениРедактиране

Рифтовете, които завършват своето развитие без да се превърнат в океани, постепенно се запълват с утаечен материал и формират големи линейни депресии с голяма мощност на утайките в сравнение с нормалната утаечна покривка. Такъв рифт е Байкалската рифтова зона в Сибир.