Ротационни тела

Ротационните тела са пространствени тела, които са образувани при въртенето еднократно или многократно на 360° на една или повече равнинни геометрични фигури. Една от тези фигури е цилиндърът, който се получава от „въртящ се“ правоъгълник. Друг пример е конусът, който се получава от „завъртането“ на правоъгълен триъгълник. Пресеченият конус може да се получи при въртенето на равнинен правоъгълен трапец.

Ротационно тяло, получено от въртене на сложна равнинна фигура

Понятието ротационно тяло е известно още в Древна Гърция и се свързва с името на Архимед. В епохата на Възраждането архитекти и учени изучават и развиват учението за ротационни тела.

Ротационни детайли и възли се използват в производствените машини и съоръжения, транспортните средства или средствата от всякакъв характер използвани в бита, и те са основни градивни елементи в една конструкция. Създадени са специализирани обработващи машини за производство на ротационни детайли в машиностроителната, дървообработващата промишленост и обработката на изделия от камък. Най-масовите използвани машини са струговете със специализирана конструкция и съоръжени с инструменти, пригодени за обработката на различни по вид материали, кръгло-шлифовалната машина и грънчарското колело.