Ротация на Гивънс

В линейната алгебра ротацията на Гивънс е ротация в равнина, зададена с две координатни оси. Ротацията на Гивънс е въведена като операция в линейната алгебра от Уолъс Гивънс (Wallace Givens) през 1950 г.

Матрично представянеРедактиране

Ротацията на Гивънс се представя с матрица от следния вид

 

където c = cos θ and s = sin θ са позиционирани съответно в i-тият и j-ти редове и колони на матрицата. Така различните от нула елементи g на матрицата на Гивънс се дават както следва:

  (за j > i s трябва да бъде с обратен знак)

Умножаването на вектор по матрицата на Гивънс G(i, j, θ)x има като резултат ротацията на вектора x в координатната равнина (i, j) на ъгъл  θ радиана.

Основното приложение на матрицата на Гивънс в линейната алгебра е получаването на нулеви стойности на елементи на зададен вектор или матрица. Пример за линейна трансформация, която може да се извърши чрез ротации на Гивънс е QR декомпозицията на матрици. Предимство на ротациите на Гивънс пред трансформацията на Хаусхолдер (която също може да се използва за тази декомпозиция) е възможността за паралелно изпълнение на ротациите, а също и намаляването на броя на операциите при „разредени“ матрици (т.е. с голям брой елементи с нулеви стойности).

ЛитератураРедактиране