Санаториум (на латински: sano – лекувам, изцелявам) е лечебно-профилактично заведение за лечение предимно на хронични заболявания с помощта на естествени природни условия (климат, минерална вода, лечебна кал), физиотерапевтични средства, диети и специален режим.

Първият санаториум в Гьоберсдорф

В зависимост от заболяванията, които се лекуват, санаториумите биват от общ или специализиран характер.

Заболяванията, за които санаториалното лечение оказва благоприятен ефект биват:

Първият санаториум е създаден с цел лечение на белодробна туберкулоза в селцето Гьорберсдорф, тогава в Германия (днес Соколовско, Полша). Той е открит от Херман Бремер през 1859 г.